Společně k cíli

Společně k cíli
týmový koučink pro firmy

trvání akce 1-2 dny
počet osob 7-40
fyzická náročnost nízká
finanční náročnost střední

Chtěli byste zlepšit vnitřní motivaci a efektivitu práce vašich zaměstnanců? Realizujete ve firmě změny a chcete, aby byly přijímány pozitivně? Chcete, aby vaši zaměstnanci získali sebejistotu a sebedůvěru, které jim pomohou při dosahování cílů? Program “Společně k cíli” je moderní rozvojový nástroj, pomocí kterého můžete efektivně pracovat se svým týmem.

Program vedený lektorem

Program je koncipován jako soubor čtyř aktivit a závěrečné hry. Na začátku dojde k rozdělení účastnické skupiny na týmy o cca sedmi lidech (závisí na celkovém počtu osob). Každý tým je veden zkušeným lektorem, který vede vždy jak aktivitu, tak reflexi. Reflexe následuje vždy bezprostředně po aktivitě. Každé kolo trvá 30-60 minut a využívá některou z metod koučinku.

Průběh programu v bodech

 • Seznámení s realizačním týmem

 • Rozdělení do jednotlivých týmů

 • Plnění úkolů s využitím jednotlivých metod

  • Jak si správně určit cíl a zrealizovat ho

  • Jak podpořit pozitivní přijetí změn do zavedeného systému

  • Jak využít své silné stránky a pracovat se slabými

  • Rozvoj silných stránek

  • Jak motivovat spolupracovníky i sami sebe

  • Proaktivita a motivace

 • Reflexe po každé aktivitě

 • Závěrečná reflexe a výstup

Reflexe

Reflexe slouží ke zpětnému ohlédnutí za aktivitou, která v rámci programu proběhla. Účastníci mají prostor si sami pro sebe uvědomit, co bylo důležité pro úspěšné zvládnutí aktivity nebo čemu by bylo vhodné se příště vyhnout. Reflexi vede zkušený lektor, který usměrňuje skupinu tak, aby měl každý možnost se o čemkoliv vyjádřit a zároveň tak, aby celá reflexe sledovala předem stanovený cíl. Tento cíl (například pozitivní přijímání změn) vždy předem upravíme tak, aby odrážel skutečné potřeby dané společnosti.

Použité metody

 • SMARTER - pomůcka, která slouží pro stanovení cílů. Používá se zejména v projektovém řízení nebo při osobním rozvoji. Správně stanovené cíle by podle této metody měly splňovat tyto parametry: specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický, časově ohraničený, hodnotitelný, průběžně hodnocený.

 • KAIZEN - metoda pochází z Japonska a je využívána například v automobilce Toyota. Základem je myšlenka, že základem pro rozvoj firmy je neustálé zlepšování, byť jen po malých, lehce zvládnutelných částech. Kaizen počítá se zapojením všech zaměstnanců  - od dělníků až po vrcholový management.

 • NLP - cílem neuro-lingvistického programování je působit pomocí slov na chování člověka a modifikovat jej tak, aby jedinec vystupoval sebevědomě a přesvědčivě. Tato metoda je vhodná zejména pro obchodníky a manažery.

Společně k cíli - týmový koučink pro firmy

Společně k cíli - teambuilding a reflexe

Společně k cíli - firemní rozvojový program

Zlepšení motivace zaměstnanců
Pozitivní reakce na změny
Větší efektivita práce
Sebejistota a sebedůvěra

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
 
 
Přidat...