Bezpečnost na firemních akcích

Bezpečnost na firemních akcích

Jelikož se tyto akce a programy konají většinou v pracovní době zaměstnanců nebo na žádost zaměstnavatele i mimo pracovní dobu, vztahuje se na takovéto akce zákoník práce. Pojem teambuilding sice v zákoníku práce nenajdete, ale dle judikátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 ze dne 20. 11. 2012, se v některých případech teambuilding může považovat za plnění pracovních úkolů a tím pádem úraz, který by vznikl při tomto plnění na firemní akci může být považován za úraz pracovní.

Opora v zákoně

Z toho důvodu je velmi důležité při organizaci programu pro firemní kolektivy klást důraz také na bezpečnost viz zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce § 101 a § 102. Co by se tedy každý, kdo chce uskutečnit firemní akci neměl bát zjistit a vědět ještě před samotnou realizací? Každý, kdo chystá firemní akci, by měl vědět pro jaké zaměstnance připravuje aktivity. Program by vždy měl být stavěn na míru, jelikož pro sportovně orientované kolektivy se hodí naprosto něco jiného, nežli pro management ve středním věku, který tráví většinu své pracovní doby v kanceláři za pracovním stolem.

Přítomnost zdravotníka na firemní akci

Na každé akci by měl být přítomen také vyškolený zdravotník, který zodpovídá za bezpečnost a pohodlí účastníků na akci a garant programu (manager akce), který má na starosti bezpečnost jednotlivých aktivit. Samozřejmostí by měl být také tým zkušených instruktorů. Mělo by vás také zajímat, zda má pořadatel pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. To je důležité zejména v případě, kdy organizujete například dětský den, firemní večírek či jinou akci, které se lidé účastní dobrovolně mimo svou pracovní dobu. Z výše zmíněného judikátu totiž vyplývá, že na dobrovolné akce se zákoník práce nevztahuje, tudíž ani úraz, který by se na takovéto akci stal se za pracovní nedá považovat.

Nebojte se zeptat!

Závěrem je ale nejdůležitější uvést radu, která vám při přípravě firemní akce pomůže nejvíce: Nebojte se zeptat! Každý zkušený event manager by měl být schopný vám vše potřebné vysvětlit a ubezpečit o tom, že právě on, nebo jeho firma, je ta pravá na realizaci vaší firemní akce.