Mr. Prezident

Mr. Prezident
kreativní teambuilding

trvání akce 3-5h
počet osob 15-100
fyzická náročnost nízká
finanční náročnost střední

Mr. Prezident je kreativní simulační hra zaměřená na rozvoj strategického myšlení, prezentačních i technických dovedností. Princip hry spočívá v tom, že se dva profesionální poradenské týmy snaží získat co nejlepší volební výsledek pro svého kandidáta na post prezidenta. Jejich úkolem je uměle vytvářet mediální realitu, která bude ovlivňovat veřejné mínění. Týmy budou vytvářet video-spoty, tisková prohlášení, příspěvky pro rozhlas, či reklamní materiály pro kampaň.

Špičkové poradenské týmy

Program začíná zpravodajským vstupem, během kterého se účastníci dozví o nelítostném předvolebním souboji obou kandidátů, preferencích a zejména o šokujícím incidentu jednoho z nich. Po té jsou rozděleni do dvou týmů, které musí použít veškeré své znalosti a dovednosti k tomu, aby svému kandidátovi vytvořili co nejlepší marketingové a PR zázemí. Jejich cílem je doslova “dotlačit” svého kandidáta na prezidentský post.

Tvorba strategie a mediálních výstupů

Týmy tvoří strategie, vytvářejí mediální příspěvky, sledují reakce protistrany, reflektují vlastní práci a procesy, sledují výsledky veřejného mínění a neustále soupeří s časem. Týmy takto absolvují několik různě dlouhých kol a celý program končí zvolením a inaugurací nového prezidenta. Po této kreativní části programu následuje prostor na diskuzi a prezentaci výsledků (v případě početných kolektivů) nebo reflexi vedenou lektorem (v případě menších skupin).

Podpora kreativity a prezentačních dovedností

Program je možné využít jako prostředek k dosažení celé řady cílů. Nejčastěji se zaměřuje na podporu kreativity, time managementu nebo prezentačních dovedností. Program má široké možnosti a lze ho upravit tak, aby plně pokryl vaše potřeby.

Reflexe vedená lektory

Program je veden zkušeným lektorským týmem Z-AGENCY, který koordinuje celou celou akci, zastává funkci veřejného mínění a v neposlední řadě vede závěrečnou diskuzi, případně reflexi.

Indoor teambuilding

Program doporučujeme realizovat v lokacích, ve kterých jsou k dispozici adekvátní kongresové nebo společenské sály a zázemí. Výběr lokality je v tomto případě hodně svázán s velikostí účastnické skupiny. Rádi vám doporučíme vhodné zařízení.

Pestré technické vybavení a rekvizity

Z hlediska vybavení se jedná o hi-tech program. Účastníci pracují s tablety či kamerami, počítači, tiskárnami, k dispozici mají širokou škálu rekvizit a kostýmů a výtvarného materiálu.Kreativní teambuilding
Vytváření mediálních příspěvků
Herecké výstupy
Rozvoj strategického myšlení
Time management

Vhodné lokality

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
 
 
Přidat...