Meetings

Meetings
komunikace a předávání informací

trvání akce 3-4h
počet osob 25-150
fyzická náročnost nízká
finanční náročnost střední

Meetings je rozvojový program zaměřený na spolupráci a komunikaci v rámci týmu a předávání informací napříč týmy. Skládá se z několika na sebe navazujících kol, během kterých týmy plní zadané úkoly, spolupracují s jinými týmy, vytváří vlastní výstupy a reflektují výsledky své práce.

Průběh programu

Motivační část

Program začíná motivační částí, během které budou účastníci přizváni k účasti na realizaci fiktivního megalomanského projektu – stavby monumentů pro nový závodní okruh formule F1 v Jižní Americe. Účastnická skupina se rozdělí do pracovních týmů, seznámí se s lektorským týmem a dozví se veškeré potřebné informace.

Realizace jednotlivých částí projektu

Tento blok se skládá ze čtyř dílčích částí (4 fáze tvorby monumentu), během kterých týmy řeší přípravu několika projektů. Týmy se na projektech postupně střídají a na každém stanovišti spolupracují vždy s jiným týmem. Po každém kole následuje krátká reflexe vedená lektorem.

Prezentace projektů

Po dokončení všech projektů týmy prezentují výsledky své práce na „tiskové konferenci“. Prezentační část patří mezi vyvrcholení programu plné humoru a smíchu (po poměrně intenzivní duševní práci tak přijde na řadu odlehčení a uvolnění). Program končí krátkou závěrečnou reflexí.

Cíle rozvojového programu

Program Meetings je možné využít ke zlepšení spolupráce či komunikace, k zjištění rozdělení rolí v rámci týmu, k tréninku předávání informací a jejich interpretaci napříč týmy nebo k bližšímu vzájemnému poznání všech zúčastněných.

Meetings jako doplněk kongresu

Tento program je vhodný pro firmy, které svá firemní školení či kongres pořádají v městských lokacích a nemají dostatečnou časovou dotaci na realizaci „velkého“ teambuildingového programu. V tomto případě se účastníci nemusí nikam přesouvat či se převlékat do sportovního oblečení. Program Meetings mohou klidně absolvovat v obleku a je možné jej realizovat přímo v kongresovém sále.

Rozvojový program i pro mezinárodní kolektivy

Lektoři Z-AGENCY, kteří program realizují, jsou velmi dobře jazykově vybaveni. Program jsme tak schopni uspořádat v českém i anglickém jazyce.

 


Firemní rozvojový program Meetings

Podpora spolupráce a komunikace
Interpretace informací
Využití kreativity
Vzájemné seznámení zaměstnanců
Time management trénink

Vhodné lokality

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 
Přidat...