Trénink komunikačních dovedností
Rozvojový program vycházející z nenásilné komunikace

Tento praktický on-line workshop vás seznámí se základy nenásilné komunikace, které si pomocí několika cvičení společně vyzkoušíte. Získané dovednosti jako například aktivní naslouchání, empatická reakce či já-sdělení můžete široce uplatnit ve všech sférách vašeho života.
trvání akce 1,5 hod
počet osob 6 - 20
fyzická náročnost žádná
finanční náročnost střední
Potřebujete více informací?

O akci

Po krátkém vzájemném představení následuje první komunikační aktivita zaměřená na navození důvěry ve skupině a naladění se na téma. Do něj se již plně ponoříme tréninkem aktivního naslouchání a ověřování slyšených informací pomocí parafrázování.

Dále navážeme nácvikem schopnosti rozlišovat a vhodně používat popis (vycházející z objektivního pozorování) a hodnocení (sdělení našeho subjektivního názoru). Z tohoto tématu plynule přejdeme do následující oblasti týkající se role emocí v komunikaci a jejich nenásilného vyjadřování.

Zaměříme se jak na sdělování vlastních emocí a potřeb takovým způsobem, aby to druhý zvládl přijmout bez zbytečných konfliktů, tak na empatickou reakci v případě, kdy chceme druhému pomoci zpracovat jeho emoce a předejít hrozícímu konfliktu.

Nakonec si shrneme nejdůležitější body tréninku, zodpovíme případné dotazy a rozloučíme se sdílením nejdůležitějších poznatků, které si účastníci z programu odnášejí.

Potřebujete více informací?

Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace (zkráceně NVC z anglického non-violent communication) je metoda směřující ke zvýšení porozumění mezi lidmi a vedoucí k nalézání win-win řešení. Tento přístup přináší nejen účinné techniky pomáhající v každodenním životě, ale zároveň pomáhá pochopit příčiny a souvislosti nedorozumění a konfliktů v mezilidské komunikaci.

Praktikování nenásilné komunikace vede ke zlepšení schopnosti vyjadřovat své emoce a přání tak, aby byly skutečně slyšeny, a zároveň prohlubuje dovednost empaticky naslouchat druhým. Principy NVC se široce využívají např. ve vzdělávání, rodičovství, obchodním a organizačním prostředí, psychoterapii či mírových programech v konfliktních oblastech.

Struktura programu - 1,5 hod

  • 10 min – stručné představení programu, lektora a účastníků

  • 10 min – komunikační icebreaker

  • 15 min – aktivní naslouchání – charakteristika, cvičení ve dvojicích, společná reflexe

  • 15 min – pozorování vs. hodnocení – definice, nácvik s pomocí audio ukázek

  • 25 min – role emocí – popis, já-sdělení, empatická reakce

  • 10 min – shrnutí, dotazy

  • 05 min – S čím odcházím? – sdílení nejdůležitějších poznatků, které si účastníci odnáší

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Ozveme se do 60 minut.
 
Přidat...