Trénink komunikačních dovedností

rozvojový online program

Tento praktický online workshop vás seznámí se základy nenásilné komunikace, které si pomocí několika cvičení společně vyzkoušíte. Získané dovednosti jako například aktivní naslouchání, empatická reakce či já-sdělení můžete široce uplatnit ve všech sférách vašeho života.

1,5 hod
6 - 20
nízká
střední
Trénink komunikačních dovedností
Trénink komunikačních dovedností
Trénink komunikačních dovedností

O akci

Online rozvojový program realizujeme za využití programů MS Teams nebo Zoom. Po krátkém úvodu následuje první komunikační aktivita zaměřená na navození důvěry ve skupině a naladění se na téma. Do něj se již plně ponoříme tréninkem aktivního naslouchání a ověřování slyšených informací pomocí parafrázování. Dále navážeme nácvikem schopnosti rozlišovat a vhodně používat popis (vycházející z objektivního pozorování) a hodnocení (sdělení našeho subjektivního názoru). Z tohoto tématu plynule přejdeme do následující oblasti týkající se role emocí v komunikaci a jejich nenásilného vyjadřování.

Zaměříme se jak na sdělování vlastních emocí a potřeb takovým způsobem, aby to druhý zvládl přijmout bez zbytečných konfliktů, tak na empatickou reakci v případě, kdy chceme druhému pomoci zpracovat jeho emoce a předejít hrozícímu konfliktu. Nakonec si shrneme nejdůležitější body tréninku, zodpovíme případné dotazy a rozloučíme se sdílením nejdůležitějších poznatků, které si účastníci z programu odnášejí.
 

  • program vedený zkušeným lektorem
  • vlastní virtuální studio
  • Zoom, MS Teams, Google Meet i Webex
Struktura programu - 1,5 hod
  • 10 min – stručné představení programu, lektora a účastníků

  • 10 min – komunikační icebreaker

  • 15 min – aktivní naslouchání – charakteristika, cvičení ve dvojicích, společná reflexe

  • 15 min – pozorování vs. hodnocení – definice, nácvik s pomocí audio ukázek

  • 25 min – role emocí – popis, já-sdělení, empatická reakce

  • 10 min – shrnutí, dotazy

  • 05 min – S čím odcházím? – sdílení nejdůležitějších poznatků, které si účastníci odnáší

Co je nenásilná komunikace
Nenásilná komunikace (zkráceně NVC z anglického non-violent communication) je metoda směřující ke zvýšení porozumění mezi lidmi a vedoucí k nalézání win-win řešení. Tento přístup přináší nejen účinné techniky pomáhající v každodenním životě, ale zároveň pomáhá pochopit příčiny a souvislosti nedorozumění a konfliktů v mezilidské komunikaci.
Využití nenásilné komunikace
Praktikování nenásilné komunikace vede ke zlepšení schopnosti vyjadřovat své emoce a přání tak, aby byly skutečně slyšeny, a zároveň prohlubuje dovednost empaticky naslouchat druhým. Principy NVC se široce využívají např. ve vzdělávání, rodičovství, obchodním a organizačním prostředí, psychoterapii či mírových programech v konfliktních oblastech.

Mám zájem o teambuildingVaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů
Ozveme se vám do hodiny, pokud nebudeme zrovna na akci.