Trénink řešení konfliktů

online program vycházející z respektujícího přístupu

Program vyváženě kombinuje nezbytnou teorii, praktické rady a tipy spolu s cvičeními, kde si účastníci nabyté znalosti rovnou vyzkouší.

Konflikt je vnímán jako přirozená součást života s potenciálem pro růst všech zúčastněných stran a jejich vztahů. 

1,5 hod
6 - 20
nízká
střední
Trénink řešení konfliktů
Trénink řešení konfliktů
Trénink řešení konfliktů

O akci

V úvodu se společně seznámíme a poté se vrhneme do první kratší aktivity s cílem „prolomit vzájemné ledy“ a naladit se na celý trénink. Nejprve si řekneme, co to konflikt je a proč vzniká, čímž se dotkneme tématu emocí a potřeb. První krok k zastavení konfliktu – dát si čas – nás přivede k technikám zvládání emocí, které lze v různých situacích využít. Nabízené možnosti mohou účastníci doplnit vlastními osvědčenými tipy.

Jednu z technik si poté přímo zkusíme. Na emoce navážeme představením několika klíčových prvků pomáhajících při hledání win-win řešení. Abychom si je lépe osvojili, vyzkoušíme si je nejprve v jednoduchých cvičeních a pak je aplikujeme v několika modelových situacích.

V této části bude rovněž prostor pro zodpovězení případných dotazů. Trénink zakončíme užitečnými radami, jak konfliktům předcházet, a sdílením nejdůležitějších poznatků, s kterými účastníci odcházejí.

 • online program se zkušeným lektorem
 • vlastní virtuální studio
 • Zoom, MS Teams, Google Meet i Webex.
Respektující přístup
Respektující přístup je postaven na přesvědčení, že každý člověk má stejnou hodnotu a právo na naplnění svých potřeb. Charakterizují jej rovnocenné, partnerské vztahy (oproti mocenským, hierarchickým vztahům) a snaha společně hledat řešení výhodná pro všechny strany. Respektující přístup posiluje vnitřní motivaci, osobní zodpovědnost a životní spokojenost jedinců.

Ačkoliv se původně rozvíjel v oblasti výchovy, postupně se jeho principy rozšířily do dalších sfér života včetně firemního prostředí, kde je uplatňován především v rámci tzv. svobodných firem (např. Semco Ricarda Semlera). 
Struktura programu - 1,5 hod
 • 10 min – stručné představení programu, lektora a účastníků

 • 10 min – tematický icebreaker

 • 05 min – konflikt v souvislostech – definice, emoce a potřeby, 1. krok

 • 15 min – techniky zvládání emocí – praktické tipy, sdílení, ukázka

 • 15 min – hledání win-win řešení – naslouchání, já-sdělení, spolurozhodování, cvičení

 • 25 min – příklady z praxe – aplikace získaných informací na modelové situace, dotazy

 • 05 min – prevence – jak konfliktům předcházet

 • 05 min – S čím odcházím? – sdílení nejdůležitějších poznatků, které si účastníci odnáší

Mám zájem o teambuildingVaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů
Ozveme se vám do hodiny, pokud nebudeme zrovna na akci.