Reality show Zlatá rybka

Reality show Zlatá rybka
Komunikace

trvání akce 4-5 h
počet osob 5-25
fyzická náročnost nízká
finanční náročnost střední

Je všudypřítomná, nevyhnutelná a místy pořádně záludná… Ano, je to komunikace, alfa i omega lidských vztahů, odvěká výzva pro všechny týmy a jejich leadery. Ovšem i na takto vážné téma se lze podívat s lehkostí a hravým nadhledem. Přihlaste svůj tým do speciálního výcviku, který všechny účastníky promění v komunikačně zdatné jedince schopné čelit jakékoliv výzvě. Tento teambuildingový program přináší originální pohled na několik hlavních témat z oblasti komunikace a zážitkovou formou předává účastníkům praktické znalosti a dovednosti.

Cíle rozvojového programu

Program se zaměřuje na zlepšení verbálních i neverbálních dovedností, schopnosti naslouchat, předcházet nedorozuměním či řešit konflikty. Lze jej využít také k rozvoji týmové spolupráce, tréninku zpětné vazby či prezentačních dovedností.

Princip programu

Účastníci se stanou studenty ve speciální škole, která je připravuje na účast ve zbrusu nové reality show dosud neznámého názvu. Všichni jí však přezdívají Zlatá rybka, neboť se říká, že výhrou bude splnění tří jakýchkoliv přání vítěze. Jelikož klíčem k úspěchu v reality show i v životě jsou komunikační dovednosti, čekají účastníky pečlivě vybraná cvičení individuálního i týmového charakteru, která jim pomohou zlepšit schopnost vyjadřovat se i naslouchat, jasně předávat informace, předcházet nedorozuměním či řešit konflikty.

Co si z programu odnesete

Program kombinuje prvky zážitkové pedagogiky, koučinku a teorie pro dosažení maximálního a trvalého účinku na participanty. Účastníci si z programu odnesou lepší porozumění vlastním silným a slabým stránkám v komunikaci, cenné dovednosti a v neposlední řadě plán, jak na sobě dále pracovat.

Rozvojový program i pro mezinárodní kolektivy

Lektoři Z-AGENCY, kteří program realizují, jsou dobře jazykově vybaveni. Program jsme tak schopni uspořádat v českém i anglickém jazyce.

Program na rozvoj komunikace

Zlatá rybky - rozvojový program

Stimulující prostředí reality show
Praktické dovednosti s uplatněním
Sebepoznání a sebehodnocení
Akční plán rozvoje

Vhodné lokality

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 
Přidat...