Ztraceno v překladu on-line
zlepšení komunikačních dovedností

Domníváte se, že když mluvíte stejnou řečí, tak se nemůžou informace jen tak ztratit v překladu? Tento rozvojový on-line program vám prakticky ukáže, jak k tomu dochází a co s tím můžete udělat. Zážitkovou formou odhalí rezervy ve vaší týmové komunikaci a pomůže s jejich nápravou.
trvání akce 3,5 hod
počet osob 10 - 50
fyzická náročnost žádná
finanční náročnost střední
Potřebujete více informací?

O akci

Jsou dva. Ten, co se chystá předat zprávu, si říká vysílač. Jeho úkolem je zakódovat svoje myšlenky do slov tak, aby je ten druhý, přijímač, mohl zachytit a následně dekódovat. Oba musí samozřejmě používat totožný systém kódování, v případě lidí se jedná o stejnou řeč. Doposud to vypadá docela jednoduše, jenže do hry vstupují další hráči. Vysílači do procesu kódování totiž mluví celá řada různých „radílků“, např. jeho komunikační vzorce, minulé zkušenosti, aktuální naladění, vztah k přijímači, schopnost empatie, komunikační kontext atd.

Jak už asi tušíte, i přijímač má s sebou podobnou bandu „našeptávačů“, kteří mu jeho úkol většinou zrovna neusnadňují. Takhle zjednodušeně by se dal popsat princip přenosu informací, tedy základní jednotky komunikace. Teď už se možná nedivíte, že se může „v překladu“ ledacos ztratit či překroutit. Stát se komunikačním mágem totiž vyžaduje značnou dávku tréninku nutnou k osvojení všech klíčových dovedností

Průběh on-line programu

Ztraceno v překladu může značně pomoci k uvědomění si největších zádrhelů, které se ve vašem týmu objevují a brání tak efektivnímu přenosu informací. První část programu slouží především k navození důvěry mezi vámi a naším lektorem a k úvodnímu naťuknutí tématu komunikace. Ve druhé fázi se zaměříme na diagnostiku funkčních a nefunkčních aspektů týmové komunikace pomocí několika zábavných aktivit.

Používáme především metodu zážitkové pedagogiky postavenou na reflexi právě prožitých zážitků. Na svoje silné a slabé stránky si tak přicházíte sami pod citlivým vedením lektora - facilitátora. Ten vás rovněž nasměruje k hledání způsobů, jak se jako tým v odhalených nedostatcích posunout. Celý program je zakončen virtuální únikovou hrou, kde si můžete nové poznatky vyzkoušet v praxi.

Potřebujete více informací?

Použité metody

Program vychází z principů zážitkové pedagogiky a koučinku. Oba přístupy staví na předpokladu, že klient (ať již jednotlivec či skupina) dokáže za pomocí správných otázek získat náhled na problematickou situaci a vymyslet takové řešení, které mu bude nejlépe vyhovovat. Lektor či kouč tak nezastávají roli odborníků poskytujících rady, ale „pouze“ podporují celý proces a jeho zdárné dokončení. Výhodou tohoto přístupu je ponechání zodpovědnosti v rukou účastníků, kteří se tak učí si sami poradit v podobných situacích v budoucnu a navíc získávají větší pocit kompetentnosti a vyšší sebevědomí.

Struktura programu 3,5 hod

  • 15 - 20 min - Krátké představení

  • 15 min - S čím přicházím? - každý má 2 minuty na nalezení věci ve svém okolí, která vyjadřuje jeho aktuální převládající emoci

  • 10 min - Ice-breaker na předávání informací 

  • 10 min - Nekomunikační cvičení - ve dvojicích si vyzkoušíte, zda dokážete nekomunikovat 

  • 10 - 15 min - Pravidla komunikace - jak spolu chceme komunikovat?

  • 30 min - Aktivita Bludiště – dokáže celý tým včas projít nebezpečným bludištěm?, aktivita testující vaši schopnost spolupracovat a efektivně komunikovat pod tlakem

  • 40 min - Aktivita Kapitánem na zkoušku – pouze kapitán má potřebné informace, které musí týmu předat tak, aby zvládli úkol splnit; v roli kapitána se vystřídáte

  • 60 min - Virtuální úniková hra – zábavnou formou si vyzkoušíte získané poznatky v praxi, hra probíhá v malých týmech 

  • 10 min - Co si odnáším? – sdílení AHA momentů jednotlivých účastníků

Pošlete nám nezávaznou poptávku

 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 
Přidat...