4 základní indické kasty

4 základní indické kasty

Každý národ má svá typická specifika. Některé jich mají více, jiné o něco méně. Indové zcela jednoznačně patří do první kategorie, jelikož se od ostatních národů liší v mnoha zásadních věcech.

Jednou z nich je i kastovní systém, který v nejlidnatější zemi světa omezeně funguje dodnes.

Původ kast

Kastovní systém byl standardem prakticky v každé starověké, potažmo středověké kultuře. V Indii se však dodržuje i v současné době. Hodně je to dáno kulturními a náboženskými důvody. 

Zásadním dílem, které formovalo starověkou i současnou Indii, je Mannův zákoník. Jedná se o soubor 12 knih, které pojednávají o morálce, právu, náboženství a zaměřují se rovněž i na kastovní systém, jenž by měl být neměnný, jelikož o něm rozhodl Bůh.

Kasty se dle zákoníku dělí do čtyř základních skupin: Bráhmani, Kšatrijové, Vajšiové a Šúdrové. Členové každé z kast mají své povinnosti, ale i privilegia.

Bráhmani

Tato kasta se v Indii těší té nejvyšší úctě. Bráhmani jsou v podstatě kněžskou třídou, která se má starat hlavně o věci duchovní. 

Většinu času se Bráhmani zabývají modlitbami, respektive prováděním náboženských rituálů. Stejně jako jinde na světě, tak i v Indii jsou duchovní spojováni s asketickým způsobem života. 

Mimo výše zmíněných aktivit se Bráhmani vždy soustředili také na učení ostatních, a to hlavně v náboženské oblasti.

Kšatrijové

Jedná se o kastu válečníků, jejichž posláním je zabývat se vším vojenským a chránit společnost před vnějšími i vnitřními nepřáteli. 

Kšatrijové však nejsou vyvoleni pouze k válčení, ale rovněž také k vládnutí. Z toho důvodu měli vždy přístup ke vzdělání, jelikož člověk bez patřičných znalostí nikdy nemůže být dobrým králem.

Kšatrijové patří v kastovním systému pod Bráhmany, které mají za úkol chránit. 

Vajšiové

I když jsou až třetí v řadě, nejsou Vajšiové vyloženě podřadnou kastou. Na jejich bedrech totiž vždy stál chod společnosti. Jde totiž vesměs o obchodníky, řemeslníky a zemědělce. 

Vajšiové se celá staletí starali o ekonomický chod státu. Zabezpečovali dodávky jídla a dalších komodit pro ostatní kasty.

Šúdrové

Jedná se o nejnižší sociální třídu v indické společnosti. Šúdrové nikdy neměli příliš dobrý přístup ke vzdělání. Navíc byli vylučováni z celé řady náboženských obřadů, a dokonce jim byl odepřen i přístup na mnohá veřejná místa. 

Šúdrové vždy existovali jen proto, aby mohli sloužit všem výše zmíněným třídám. Proto na ně také zbyla jen ta nejméně kvalifikovaná práce, jako jsou úklid a dřina na poli.

Nespravedlivý a diskriminační

Indický kastovní systém byl odjakživa velmi nespravedlivý a maximálně diskriminační. Po mnoha právních a sociálních reformách je ovšem kastovní systém v dnešní Indii stále méně relevantní. Velkou roli v tom hraje pozitivní diskriminace a další podpůrná opatření. 

I přesto však v mnoha částech Indie funguje systém kast stovky let prakticky beze změn.