Legenda o Macoše

Legenda o Macoše

Byl jednou jeden hospodář se svou krásnou ženou a malým synkem. Co osud nechtěl, jeho žena jednoho dne onemocněla, postupně chřadla a po nějakém čase bohužel i zemřela. Hospodář se za nějaký čas znovu oženil.

Vzal si mladou a krásnou ženu, která se pečlivě starala o jeho syna, hospodářství opět začalo vzkvétat. Než se nadáli, jeho nová žena porodila dalšího chlapce. Druhorozený syn však stále stonal. S tím, jak její malý synek více a více churavěl, tím méně měla ráda svého nevlastního.

Babka kořenářka poradila ženě, že na světě je pouze jedna jediná zázračná bylina, které dokáže její dítě uzdravit a co náhodou roste nedaleko jejich statku v lese. V naději se žena vydala hledat onu zázračnou bylinu.

Místo na rostlinu však narazila v lese na přízrak, na muže černého jako uhlíře. „Co hledáš, ženo?“ zeptal se jí a ona celá vyděšená jeho zjevením vše popravně vypověděla. Na to se jí muž vysmál. „Tvému synu nepomůže žádná bylina. Čím silnější a zdravější bude tvůj nevlastní syn, tím churavější a slabší bude tvé vlastní dítě.“ A zmizel.

Do ženina srdce se tak vryla obrovská bolest a začala spřádat plány, jak se nevlastního syna zbavit.

Když jednoho dne odjel její muž i s mladším hochem do města na trh, vylákala ona prvorozeného na jahody do lesa. Šli stále hlouběji a hlouběji, až došli k propasti. Macecha připravená na onen hrozný čin začala ponoukat svého nevlastního, aby natrhal jahody na úpatí srázu. Syn se zprvu ze strachu z propasti zdráhal, ale strach z macechy byl větší. Naklonil se tedy na propast pro jahody, když v tom ho macecha strčila a on do ní spadl.

Žena vědoma toho, co spáchala, bloudila po lese a nevěděla, co si počít. Zoufalství a strach ji nakonec přemohl, vrátila se zpět k propasti, zavřela oči a skočila. Muž, jenž se vrátil do chalupy a nikoho tu nenašel, se vydal ženu se synem hledat. Když došel k propasti, uslyšel tichý pláč. Nahnul se nad ní a spatřil svého prvorozeného na živu.

Okamžitě se vrátil do vesnice, zburcoval sousedy, kteří vzali žebříky a provazy a společně se vrátili malého syna zachránit. Po maceše zbyl jen šátek uvíznutý na křoví. A tak dostala propast jméno Macocha.

A jak to bylo doopravdy?

Legenda je o to hrůzostrašnější, že je založena na skutečných událostech. Vypráví se už několik staletí. Její první písemný záznam pochází již z roku 1793 a není tak divu, že se její verze v některých věcech různí. Někteří vyprávějí, že vylákala malého chlapce pod příslibem jahod, jiní zmiňují, že hledali léčivé byliny pro druhorozeného.

To jsou jen drobnosti, které se po tolika převyprávěních mohly pozapomenout. Tato legenda má však i dva různící se konce. V jednom z nich se macecha nešťastná z událostí, které spáchala, sama vrhne do útrob propasti a ukončí tak z lítosti svůj život. Existuje však ještě jiný konec, ve kterém se žena po svrhnutí chlapce dolů vrátí zpět na statek.

Když vesničané chlapce naleznou a dozvědí se, co se vlastně stalo, macechu najdou a do propasti ji svrhnou oni.

Propast Macocha

Tato propast však a možná právě díky této legendě zůstává nejznámější a nejnavštěvovanější propastí Moravského krasu. Je hluboká 138,5 metrů a na jejím dně naleznete Horní a Dolní macošské jezírko.

Macocha je pouze jednou z krás této oblasti a patří do celého komplexu Punkevních jeskyní. Její dno je přístupné veřejnosti od roku 1914. Ještě zajímavější podívanou však může být pohled z hora z jednoho ze dvou vyhlídkových můstků.

Legenda trvá

Dle legendy vylákala macecha svého nevlastního syna na jahody, a poté ho svrhla do propasti. Chlapec naštěstí pád přežil. Macecha však v zoufalství ze svého činu skočila dolů. I díky této legendě je Macocha nejnavštěvovanější přírodní památka u nás.

Zúčastněte se našeho zážitkového programu Tajemství Moravského krasu a navštivte propast Macochu - dominantu této oblasti.