Bojové sporty z celého světa

Bojové sporty z celého světa

Bojové sporty neboli bojové umění, oba tyto názvy pod sebou skrývají techniky a principy určené k odrážení útoku protivníka, ať už se jedná o boj se zbraní či nikoliv. Bojové sporty využívají povětšinou tradiční zbraně, jakými jsou meč, kopí nebo tyč. Nejedná se tedy tady o boj se střelnými zbraněmi.  

Třeba zapojit všechny síly

U bojového umění však nezáleží jen na fyzické přípravě bojovníka. Velmi důležitou roli tady hraje především bojovníkova psychická neboli mentální příprava. Přestože poslední studie ukazují, že samotný trénink bojového sportu dělá 90 % a psychická příprava pouze 10 %, u samotného zápasu je tomu přesně naopak. Mentální připravenost je zde na prvním místě.
Při tréninku své psychické síly využívají bojovníci metody, jakými jsou například meditace nebo dechová cvičení. Bojové umění bývá také v některých případech spojováno s náboženstvím. Jako příklad nám může sloužit jóga, která je sama jak bojovým sportem, tak klade velký důraz na psychiku bojovníka. Jejím hlavním cílem je totiž překovat nepravé ego.

Kde se bojové sporty vzaly

Přestože jsou bojové sporty obecně přisuzovány asijským zemím, vyvinulo se během minulých staletí mnoho druhů bojových sportů i mimo tyto oblasti. Brazílie má svoje bojové umění nazývané capoeira, které je směsicí bojového umění, tance a akrobatických prvků. V Izraeli vznikla krav maga, která se zabývá převážně sebeobranou a používají ji dokonce i složky Izraelských ozbrojených sil. A najdou se i bojové sporty, které vznikaly v Evropě. Antické Řecko má pankrátion a v Rusko zase nalezneme sambu si systemu.

Nejznámějšími však přeci jen zůstávají asijské bojové sporty, kterými jsou například japonské aikidó, judo nebo karate, korejské taekwondo nebo čínské tai chi. Vyjmenovali jsme však jen ty nejzákladnější a nám neznámější. Bojových sportů je jen v České republice vyučováno na několik desítek různých druhů.

Karate

Jedním z nejznámějších je právě japonské bojové umění karate. Jak již bylo zmíněno, bojová umění jsou často spojovány s různými náboženstvími. V případě karate jde o spojení s buddhismem. Toto bojové umění vzniklo původně v Číně kolem roku 520 a to díky učiteli budhismu, který vytvořil cvičení pro své žáky ke zvyšování fyzické kondice. Původně se tak toto umění nazývalo Čínská ruka. V Japonsku bylo karate poprvé představeno roku 1922 na vysoké škole a díky velkému zájmu studentů o toto umění se začalo vyučovat v Tokiu.

Od roku 1949 funguje v Japonsku oficiální Japonská asociace karate, přičemž tamním Ministerstvem školství byla uznána až v roce 1958. Fenomén tohoto bojového umění je natolik rozšířený, že roku 2005 byl oficiálně ustanoven Světový den karate. Připadá na 25. října. Roku 2016 pak bylo karate schváleno jako olympijský sport.  

Štítky

Boj po celém světě

Bojové sporty pocházejí ze všech koutů světa. Přestože nejvíce rozšířeným fenoménem jsou v asijských zemích, nalezneme jejich původ i v Brazílii, Izraeli nebo Rusku. Velmi oblíbené je bojové umění nazývané karate, které je od roku 2016 oficiálním olympijským sportem. Zúčastněte se zážitkového programu Zbraně historické a současné a podívejte se na ukázky těchto sportu při vystoupení profesionálů.