Dokáže nám teambuilding ovlivnit běžný a pracovní život?

Dokáže nám teambuilding ovlivnit běžný a pracovní život?

Člověk se při teambuildingovém programu učí tak, že si má možnost vše vyzkoušet a tím i lépe zapamatovat. To je opačný proces než ten, který se používá při učení dětí ve školách. Tato skutečnost má velký dopad na to, co si z programu odnese a jak tuto novou dovednost může použít v běžném životě či profesní kariéře. Vše však stojí na tom, zvolit správný program a nalézt profesionální instruktory k jeho realizování.

Dokáže nám teambuilding ovlivnit běžný a pracovní život?

Teambuildingový program může plnit mnoho účelů. Vše záleží na potřebách organizace, která se pro něj rozhodne. Klíčové je ujasnit si především to, co chceme teambuildingem dosáhnout (např. stmelení kolektivu, napravení osobních vztahů apod. Na nás, jako realizátorovi programu je poté určit, zda jsou tyto cíle to pravé pro vaši firmu a jak nejlépe je naplnit. Obecně lze říci, že správný program může jeho účastníky mnohé naučit.

Ano čtete správně, naučit. Nepředstavujte si však základní školu a jejich metody vyučování. Vyučování se totiž nerovná učení.Je známo, že lidé si pamatují různé množství informací v závislosti na tom, jak jsou podány. Tudíž pokud se věnujeme jakémukoliv tématu od mauálních dovedností typu jak střílet z luku až po měkké dovednosti asertivní komunikace, vždy záleží na formě, jakou se toto téma učíme ovládnout.

Pokud nám někdo pouze předloží text o daném tématu, zapamatujeme si po jeho přečtení asi pouze 10% z jeho obsahu. Pokud to stejné téma někdo odpřednáší a my opravdu posloucháme, odneseme si z něj zhruba 20%. Tyto metody jsou běžné z dob našich povinných školních let a jak je vidět, nejsou moc efektivní.

Mnohem lepšího výsledku dosáhneme, pokud si například ono téma asertivní komunikace či střelby ze zbraně sami vyzkoušíme pod dozorem zkušeného lektora či instruktora. V tomto případě se naučíme a zapamatujeme si zhruba 90% informací. V teambuildingovém programu či během například firemního vzdělávání je běžná součást vlastní zkušenost, tzn. že každý účastník má možnost si danou věc zkusit sám. Tuto zkušenost si každý člověk poté přinese ze simulovaného prostředí teambuildingového programu zpátky do běžného života, kde jej může využít.

Z výše uvedeného vyplývá, že správně zvolený teambuilding je velmi vhodnou metodou, jak se nejen odreagovat, pobavit a zažít něco netradičního, ale také si něco odnést. To něco lze nazvat zkušeností, nebo dovednostmi, které můžeme poté využít v pracovním či v běžném životě. A pokud se Vám něco na programu nepovede a vy v některé z aktivit neuspějete? Nezoufejte! Poučení se z chyb je také skvělý zdroj učení se. Proto až se Vám někdy něco nepovede, řekněte si: chyba je super! A zkoušejte to dál.

Náš instruktorský tým

Z-AGENCY s.r.o. má tým zkušených instruktorů a lektorů, kteří jsou vyškoleni tak, aby vás během programu motivovali věci zkoušet a aby Váš zážitek a zkušenosti byly co nejhlubší. Během našich pestrých programů si můžete vyzkoušet a naučit se celou řadu věcí, záleží jen na vás.