Dovednosti versus talent. Dají se naučit komunikační nebo obchodní dovednosti?

Dovednosti versus talent. Dají se naučit komunikační nebo obchodní dovednosti?

Slavný fyzik Albert Einstein řekl: „Genialita je 1 procento talentu a 99 procent tvrdé práce.“

Platí to i o obchodních a komunikačních dovednostech? Kde je hranice mezi talentem a dovedností?

Rozdíl mezi talentem a dovedností

Talent i dovednosti obvykle spojujeme se schopností člověka dosahovat výjimečných skutků. Máte-li talent, máte už postavený dům. Jen ho musíte objevit. Pak už řešíte jen přístavbu, barvu fasády a druh použitých materiálů.

U dovednosti začínáte od základů. Dům nejprve musíte postavit a teprve po čase se začnete zaměřovat na jeho vnějšek. Talent je dar, který jste dostali od Boha a rodičů do genů. Dovednost je schopnost, kterou jste si osvojili pilnou prací a dobrým vedením od druhých.

Talent

 • vrozená schopnost,
 • někdy bývá skrytý a musí být odhalen,
 • vyžaduje pomoc druhých, aby byl objeven a správně nasměrován.

Dovednost

 • člověk se s ní nerodí, 
 • je výsledkem pilného a vytrvalého úsilí,
 • k jejímu získání je třeba odborníků, kteří danou dovedností disponují.

Komunikační a obchodní dovednosti

Dají se komunikační a obchodní dovednosti naučit? Můžeme je považovat za dovednosti, které se dají získat nebo k tomu musíme mít vrozený talent?

Jedno z příslovích moudrého krále Šalomouna říká: „Líné ruce vedou k chudobě, ale pilné ruce přináší bohatství.“ To platí i v případě dovedností v oblasti komunikace a obchodu

Pro získání obchodní i komunikační dovednosti je nutné spolupůsobení následujících svou činitelů:
 

 • touha a pevná vůle získat danou dovednost a vytrvale k ní spět,
 • školení a asistence od odborníka.

Touha, vůle a vytrvalost

Pro získání dovednosti jsou nutností následující vlastnosti a postoje:
 

 • opravdu chtít dané dovednosti dosáhnout,
 • pevné vůle dosáhnout dovednosti za každou cenu,
 • trpělivosti a vytrvalosti, když se objeví nezdar,

Odborná školení

Druhým předpokladem jsou odborná školení a kurzy specializující se na komunikační a obchodní dovednosti. Patří mezi ně například následující zaměření:
 

 • zásady efektivní komunikace,
 • kvalitní naslouchání,
 • umění empatie,
 • řeč těla,
 • neverbální komunikace při obchodním jednání,
 • šest etap úspěšného obchodního jednání,
 • techniky uzavření obchodu.

Rekvalifikace

Obchodních i komunikačních dovedností mohou dosáhnout lidé s talentem i bez něj. Věděli jste, že jednou z forem k získání dovedností jsou i rekvalifikační kurzy? V Česku se jich ročně účastní více jak 11 tisíc uchazečů.

Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou v tuzemsku kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění.

Doporučujeme tyto akce