Firemní akce a DPH

Firemní akce a DPH

V případě teambuildingové akce a školení pro zaměstnance je od nás standardně fakturováno se základní sazbou DPH. Vzniká zde nárok na odpočet DPH, neboť se jedná o daňově uznatelný náklad, protože školící akce měla za cíl dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Autor:

Pozor! Pokud však budete organizovat firemní akce pro obchodní partnery a výdaje vykazovat jako náklady na reprezentaci, nevzniká v tomto případě nárok na odpočet DPH na vstupu a takovéto výdaje jsou daňově neuznatelné. Vhodněji se tedy jeví takovéto náklady zařadit do nákladů na reklamu. Je důležité na to myslet a již při plánování takovéto firemní akce, objednávce a fakturaci s námi vše konzultovat, aby náklady z akce mohly být daňově uznatelné (školení, podpora prodeje, reklamní akce).

Štítky

Nebojte se zeptat předem!

Jak všichni dobře víme, daňová problematika je vskutku nekonečné téma a pohledů na konkrétní daňové náklady jsou různé nejen u daňových poradců, ale často i u správců daně. Protože s problematikou daňově uznatelných nákladů při pořádání firemních i teambuildingových akcí máme bohaté zkušenosti, rádi Vám poradíme i s Vaší konkrétní akcí.