Firemní akce a teambuilding jako daňový náklad

Firemní akce a teambuilding jako daňový náklad

Jeden z dotazů většiny zadavatelů o teambuildingovou akci či školení zní takto:

"Rozhodli jsme se uspořádat firemní akci a rádi bychom, aby náklady na pořádání této firemní akce byly daňově uznatelné. Je to možné?"

Autor:

Co jsou to daňově uznatelné náklady

V úvodu je nutné předeslat, že daňově uznatelné náklady jsou takové, u kterých je klient v případě potřeby schopen prokázat, že pořádání takové akce mělo za cíl dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu par. 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Doporučujeme mít připraveno relevantní a přesvědčivé odůvodnění na pořádání takovéto akce.

Jaké podklady si připravit

Je vhodné si připravit materiály, seznam účastníků a zmínit zejména prohloubení motivace zaměstnanců, zlepšení výkonnosti a vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci.

Nejčastěji se jedná o workshopy či školení, jejíž náplní je právě prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců. 

Náklady na ubytování zaměstnanců a případné pronájmy spojené s teambuildingovou akcí je možné podle našeho názoru také uplatnit jako daňový náklad.

Náklady na občerstvení pro zaměstnance v rámci firemní akce standardně uplatnit nelze, pokud přímo nesouvisí s teambuildingovou akcí.

Náklady na marketing

Jestliže budete podobnou akci pořádat pro svoje obchodní partnery, tak je možné náklady posoudit jako marketingový náklad, tedy daňově uznatelný náklad na reklamu a propagaci.

V případě organizace family day, dne otevřených dveří nebo firemního večírku náklady spojené s přípravou a organizací takovéto akce obecně daňově uznatelné nejsou.

Ovšem pokud správci daně uvedete smysluplné důvody, že se jedná o marketingový náklad na reklamu, propagaci a zvýšení povědomí o firmě, které ve svém důsledku vede k dosažení zdanitelných příjmů, můžete tyto náklady použít.

Štítky

Rádi Vám poradíme!

Problematika daňově uznatelných nákladů se liší mnoha detaily akce od akce, je tedy vhodné celou akci, formu objednávky a fakturace s námi konzultovat již v přípravné fázi. Ve spolupráci s naším daňovým poradcem se pokusíme vaše daňově uznatelné náklady na firemní akce, které pro vás budeme organizovat, co nejlépe zoptimalizovat.