Firemní akce na klíč

Kategorie:
Firemní akce na klíč

Příprava firemní akce je proces, který má jeden hlavní cíl. Tímto cílem je úspěšná realizace firemní akce, která bude mít u účastníků úspěch, na kterou budou v dobrém vzpomínat, a která bude mít přesah do reálného pracovního života. Přesahem je myšleno například lepší pracovní nasazení zaměstnanců, lepší vztahy s obchodními partnery, nebo větší ochota klientů nakupovat.

Individuální přístup ke klientům

Naši zákazníci přicházejí s velmi různorodými požadavky. Stejně tak je každý z nich ochoten investovat do přípravy jiné množství času. Někdo chce realizovat akci v horizontu jednoho týdne a tím pádem nemá na přípravu téměř žádný časový prostor. Jiný naopak event plánuje s půlročním, nebo dokonce ročním předstihem. Jsou klienti, kteří přicházejí s jasnou představou o programu, ale jsou i tací, kteří nemají představu naprosto žádnou.

Cesta k úspěšné firemní akci

Kudy vede ta správná cesta k úspěšné firemní akci? Odpověď na tuto otázku se může případ od případu lišit. Naší prací a úkolem je tuto správnou cestu najít. Uděláme vše proto, abychom správně uchopili vaše cíle a priority a následně navrhli efektivní postup.

Jakým způsobem postupovat

Pokud situaci velmi zjednodušíme, můžeme nastínit několik modelů, které lze při realizaci firemní akce použít:

 • Klasická realizace některého z firemních programů – v případě, že klient nemá konkrétní požadavky na firemní program, doporučíme nejvhodnější programovou náplň na základě úvodních informací. Realizujeme pak takovou variantu programu, která je nejoblíbenější a klienty nejčastěji vyhledávaná

 • Upravená varianta firemního programu – tuto variantu realizujeme v tom případě, že má klient zájem o určitý typ programu z naší nabídky, kterým se nechal inspirovat, ale má trochu jinou představu o jeho realizaci. V takových případech zpravidla upravujeme složení a množství aktivit, délku, nebo přidáváme další programové bloky.

 • Firemní akce na klíč – firemní akce na klíč umožňuje vyladit nejen programovou skladbu, ale i ostatní části firemní akce k naprosté dokonalosti. Základem je kompletní servis firemní akce - Fullservis.

Co všechno zahrnuje příprava firemní akce na klíč

 • Vytvoření vhodného programu, který bude přesně odpovídat představám a cílům zadavatele (teambuilding, zážitek, rozvoj, filantropie, atd.)

 • Výběr vhodné lokality a ubytování pro realizaci programu

 • Zajištění a organizace služeb spojených s lokalitou (catering, pronájmy, wellness, sportovní aktivity poskytované hotelem)

 • ​Zprostředkování kulturního doprovodného programu.

 • Doladění programu a hotelových služeb s ohledem na rozpočet firemní akce

 • Zprostředkování dopravy účastníků

 • Zformování realizačního týmu (programový manager, produkční manager, instruktoři, lektoři, techničtí pracovníci, zdravotník, fotograf)

 • Koordinace realizačního týmu, účastníků akce a outsourcovaných subjektů

 • Zajištění bezpečnosti účastníků v průběhu programu (první pomoc, certifikace instruktorů)

 • Návrh a zajištění dárkových předmětů

 • Vytvoření fotodokumentace a videodokumentace

 • Zajištění úklidu po ukončení akce

 • Zpětná vazba

Vše máme pod kontrolou

Realizace firemní akce na klíč má ještě jeden důležitý aspekt. V případě, že akci připravujeme a realizujeme kompletně v naší produkci, máme všechny její složky pod kontrolou. Je tedy jen jeden subjekt, který za úspěšný chod firemní akce zodpovídá. Tento fakt realizaci akce velmi usnadňuje. Dochází tak k plynulému toku informací a tím i hladkému průběhu celé firemní akce.