Firemní filantropie - společensky odpovědný teambuilding

Firemní filantropie - společensky odpovědný teambuilding

Filantropicky zaměřená firemní akce umožňuje vytvořit program, který staví účastníky před reálné a skutečné úkoly. Myšlenka filantropických akcí reaguje na potřebu firem uplatňovat reálně principy společenské odpovědnosti a nabízí jejich propojení s týmovým rozvojem.

Výstupem jsou okamžitě viditelné výsledky vlastní práce, zdokonalení týmové spolupráce a projektového řízení. Přesahem je sounáležitost zaměstnanců s týmem, firmou, regionem či komunitou.

Pro koho je filantropický program vhodný?

Pro vás všechny, kteří chcete během firemního teambuildingu vytvořit něco skutečného, praktického, nebojíte se práce a zároveň chcete výsledkem udělat radost či pomoci. Je vhodný také pro týmy, které již absolvovaly zážitkové programy stavěné především na poskytování silných zážitků, či rozvojové programy stavěné na modelových situacích a simulacích.

Uvažujeme o společenský odpovědném programu, co máme dělat?

Program připravíme ve spolupráci s vámi jako projekt. Definujeme společně účastnickou skupinu a vybereme příjemce podpory. Stanovíme dokončitelný cíl, který rozdělíme do dílčích úkolů. Ty přiřadíme skupinkám účastníků dle potřeb rozvoje týmové spolupráce, rozvoje efektivní komunikace, potřeb koordinace spolupráce a bezpečnosti.

Jaké jsou vhodné typy filantropických programů?

Nejčastější formou filantropie jsou programy s konstrukční tématikou. Jako hlavní pracovní a stavební materiál se zpravidla používá dřevo. Další možností filantropické akce je dobrovolná činnost při obnově přírodních či kulturních památek, údržba parků či chráněných krajinných oblastí. Mezi hlavní cíle programů tak patří:

  • drobné výrobky -  ptačí budky, hračky. Podívejte se na náš program stavby hmyzích hotelů

  • mobiliář -  lavičky, terasy, schody, zábradlí, pergoly, altány, pískoviště, ploty, rozcestníky, odpočívadla, venkovní posilovny, bylinkové spirály, chovatelské stavby, totemy, stání na kola (vhodné pro početnější skupinu)

  • environmentální pomoc

Pracujeme v kancelářích, nemáme zkušenosti s nářadím a stavbami. Zvládneme to?

Celý projekt je navržen s ohledem na velikost skupiny a její reálné možnosti. Úkoly jsou během vlastní akce plánovány s ohledem na zásady bezpečnosti práce a účastníci jsou pod neustálým dohledem zkušených lektorů. Důležitou součástí jsou bloky reflexe, kdy se skupiny zastaví, ohlédnou se za průběhem činnosti a reflektují jeho kvalitu. Členové týmu, kteří mají na starost jednotlivé skupiny, sledují interakce účastníků a sbírají materiál pro následnou reflexi.

Rádi bychom pomohli, ale nevíme jak a komu

Kontaktujte nás a společně nalezneme vhodného příjemce podpory. Mezi nejčastější příjemce je možné zahrnout různé neziskové organizace, školy, školky, domovy seniorů, dětské domovy, terapeutické komunity, dětské tábory, sportovní areály, turistická infrastruktura, přírodní a kulturní památky, ale také například děti vašich zaměstnanců.