Historie mýdla – od Babylonie až po úspěch v Čechách

Historie mýdla – od Babylonie až po úspěch v Čechách

Mýdlo je tak všední součástí našich domácností, že nad jeho původem už ani nepřemýšlíme.

Kdo jej ale vyrobil jako první? K jakému účelu dříve sloužilo? A jak v naší zemi vznikla prosperující továrna?

Pomůcka pro tkadleny i lékaře

Za první výrobce mýdla můžeme označit Babyloňany. S tímto praktickým vynálezem přišli někdy kolem roku 2800 př. n. l. Archeologové objevili záznamy z té doby, které jsou v podstatě prvními dochovanými recepty na výrobu mýdla.

Tuky se tehdy kombinovaly s vodou a popelem z ohniště. Vzniklý produkt se ovšem nevyužíval k osobní hygieně. Pravděpodobně sloužil spíš jako čistidlo textilních vláken, z nichž se následně tkaly látky.

O něco později se mýdlo objevuje u starých Egypťanů. Ti kombinovali živočišné tuky s rostlinnými oleji a alkalickými solemi. Vzniklou látku ani tentokrát nepoužívali k běžnému mytí těla.

Namísto toho sloužila k lékařským účelům – mýdlo mělo urychlit hojení ran či pomáhat proti kožním potížím.

Podobným způsobem, tedy jako lékařský prostředek, využívali mýdlo i Římané. V troskách Pomejí byla dokonce objevena mýdlárna s hotovými mýdlovými kostkami.

Ve 2. století našeho letopočtu nastává pro mýdlo zásadní zlom. Římský lékař Galenos poprvé přichází s myšlenkou využívat jej pro očistu těla. A z výroby mýdla se pomalu ale jistě stává řemeslo…

Mýdlárny na vzestupu

V raném středověku se výrobou mýdla zabývali hlavně Arabové. Obohacovali jej o nejrůznější rostlinné a aromatické oleje i barviva. Jako první také využili hydroxid sodný, který je součástí mýdel dodnes. 

V Evropě se centry mýdlového průmyslu staly především dvě země – Itálie a Francie, kde voňavým řemeslem proslulo město Marseille. Při výrobě se uplatnil hlavně olivový olej a nechyběly ani rozličné vůně a barvy. Mýdla se používala jak při koupelích, tak třeba při holení nebo při praní. 

Konec 18. a především pak 19. století přály průmyslové výrobě mýdla a jeho masovému rozšíření. Přispěly k tomu nejen nové chemické objevy, ale i důraz na hygienu. Ta začíná být chápána jako důležitý prvek přispívající k dobrému zdraví.

V Čechách se do podnikání v mýdlovém průmyslu vrhl jistý Georg Schicht, řezník a uzenář, pocházející z Rynoltic u Liberce. Se svými mýdlovými kostkami zaznamenal velký úspěch. V jeho šlépějích pokračoval i jeho syn Johann.

Ten v roce 1882 založil továrnu na zpracování tuků, která byla před první světovou válkou největší svého druhu v kontinentální Evropě. Rodina Schichtů byla ovšem po roce 1945 odsunuta a jejich podnik zestátněn.

Štítky

A co praví pověst?

Podle římské legendy to s objevením mýdla bylo trochu jinak. Údajně k němu došlo v podstatě náhodou, a to u hory zvané Sapo, po které pak mýdlo dostalo svoje latinské jméno.

Na této hoře se konala rituální obětování zvířat. Déšť následně smýval jejich tuk spolu s popelem do řeky Tibery. Ženy, které tu praly prádlo, zjistily, že jim tato směs jejich činnost výrazně usnadňuje, a tak ji začaly využívat cíleně. Neexistuje ovšem žádný důkaz o tom, že je tento příběh pravdivý…