Kam se ztratila záhadná archa úmluvy?

Kam se ztratila záhadná archa úmluvy?

Vzpomínáte na první dobrodružství Indiana Jonese, v němž se slavný hrdina snaží předstihnout zákeřné padouchy v honbě za ztracenou archou?

Filmaři se tehdy inspirovali slavnou biblickou archou úmluvy, tajemnou schránkou, ve které se nacházely nejen cenné předměty, ale prý i samotná boží moc.

Posvátná truhlice opředená tajemstvím

Archa úmluvy měla být podle Bible speciální schránkou, vyrobenou izraelity na přání Boha. V knize Exodus Starého zákona najdeme její velmi detailní popis. Jednalo se o truhlici z akáciového dřeva potaženého z vnější i vnitřní strany zlatem. Nebyla to žádná malá truhlička – na délku měřila 131 cm, na výšku a šířku pak shodně 79 cm. Na víku se nacházeli dva zlatí cherubíni a nad nožičkami truhly čtyři zlaté kruhy, jimiž se protahovaly tyče (patrně opět akáciové), díky kterým se archa přenášela.
 

A co se vlastně skrývalo uvnitř? Nejdůležitější předmět představovaly takzvané Desky zákona s vyrytým Desaterem přikázaní, které Bůh nadiktoval Mojžíšovi. Zbylé dva předměty jsou diskutabilní – Áronova hůl a mana se ve schránce nejspíš nacházely jen dočasně.
 

Truhla měla koncentrovat i boží moc – jednalo se o význam částečně symbolický, nicméně tehdejší lid věřil v její magickou sílu. Právě proto s archou nesměl jen tak někdo manipulovat. Přenášet ji mohli pouze určití kněží. Pokud by se jí dotknul někdo nepovolaný, stihla by ho jistá záhuba.
 

Izraelci brali archu s sebou do bitev, aby jim její božská moc pomohla dosáhnout vítězství. V období míru ji uchovávali v Jeruzalemském chrámě. Ten byl ovšem dobit roku 587 př.n.l. a archa se nadobro ztratila. Tedy nejspíš.

Etiopská legenda zůstává stále živá

Existuje legenda, podle níž se archa úmluvy dostala na africký kontinent, konkrétně do Etiopie. Tady údajně vládl jistý král Menelik, syn krále Šalamouna a královny ze Sáby. Právě od svého otce měl Menelik posvátnou truhlu dostat (podle jiné verze ji prostě odcizil). Archa úmluvy je prý dodnes uložená v kapličce při klášteře ve městě Aksúm v severní Etiopii.

Přestože místo navštívilo mnoho vědců i turistů, k samotné arše se nikdo nedostal. Střeží ji totiž vyvolený strážce z řad zdejších mnichů a nikoho k ní nepustí. Důvod je prý ryze bezpečnostní – nepovolaní, kteří se k truhle přiblíží, dle pověsti shoří v plamenech. Nikdo tedy nemůže ověřit, co se vlastně v kapličce skrývá a osud archy úmluvy tak zůstává zahalený tajemstvím.

Skvělé sousto pro milovníky tajemna

Údajná nadpřirozená moc, kterou měla archa oplývat, se stala námětem mnoha více i méně seriózních výzkumů. Fanoušci záhad i odborníci na paranormální jevy přišli s celou řadou teorií – třeba proč byla archa tak nebezpečná a nikdo se k ní nesměl ani přiblížit. Podle některých se totiž ve skutečnosti jednalo o složitý stroj, který vyžadoval speciální zacházení.

Teorie hovoří o kondenzátoru statické elektřiny, generátoru nějaké podivné energie, nebo dokonce o stroji, který dokázal vyrábět potravu – onu slavnou manu. Jiné názory tvrdí, že archa mohla být radioaktivní. Existuje ale i hypotéza, proč mohli izraelité truhlu tak snadno přenášet – prý byla odlehčená nějakou tajemnou silou, případně dokonce částečně levitovala.