Když se firemní kola netočí

Když se firemní kola netočí

“Pro nedostatek týmových dovedností nejste vhodným kandidátem na naši pozici.” Takto tvrdě zamítavý postoj firmy k přijetí uchazeče asi znít nebude. Pravdou ale zůstává, že za posledních pár let se řada firem při náborovém řízení více zaměřuje na tzv. měkké dovednosti (z angl. soft skills) než jen znalosti v daném oboru.

Jednou z dovedností je i schopnost adaptace nováčka do už zaběhnutého pracovního týmu. Organizace, které na pohovorech zkoumají pouze znalosti z oboru, obvykle prohlašují, že se spoléhají na vzdělávací instituce v ČR. K jejich škodě netuší, že současné vysokoškolské, resp. středoškolské studium má převážně individuální charakter, tj. semestrální práce jednoho žáka, malé dvoučlenné týmy studentů na projektu, apod.

Ačkoliv se situace v některých vzdělávacích oborech zlepšuje, zejména v těch technických, neměly by se firmy spoléhat pouze na dřívější studia kandidáta. Samotná firma může přispět k rozvoji měkkých dovedností svého zaměstnance. Jednou z možností je uspořádat pro své zaměstnance teambuilding se zaměřením na rozvoj těchto dovedností (komunikace, spolupráce v týmu, aj.).

Virtuální týmy potřebují rovněž stmelit

S nástupem 21. století roste fenomén externích spoluprací. Firmy často najímají specialisty freelancery, kteří ani fyzicky do práce nedocházejí. Pracují vzdáleně z jejich domovů, kaváren, kanceláří, coworkingů, anebo dokonce i ze zahraničí. Toto umožnily aktuální moderní technologie, kdy není problémem uspořádat video konferenci externistů z různých koutů světa.

Nejenom v IT firmách roste zájem zaměstnanců po tzv. home-office, tj. možnosti některé dny pracovat z domova. Dříve byly tyto HO oblíbeným benefitem při náboru do zaměstnání. Dneska se stávají samozřejmostí.

Na jednu stranu tato důvěra ve schopnost zaměstnance pracovat vzdáleně napomáhá výkonnosti jedince. Z pohledu druhého s sebou nese i rizika. Jedním z nich je horší schopnost interní komunikace v rámci takto různorodě lokalizovaného týmu. Pro členy takového týmu bývá typické, že nejsou schopni vytvořit skutečné vztahy s ostatními účastníky týmu. Psychologové a HR odborníci k tomu dodávají, že kontakt tváří v tvář je klíčovým prvkem k navození vzájemné důvěry v rámci týmu.

Špatná interní komunikace ze začátku vede jen k malým nedorozuměním, k odkladům (zapomenutí) úkolů, apod. Dlouhodobě neřešený komunikační šum v týmu ale může mít závažnější dopad na firmu. Začíná nechutí spolupracovat s někým na dálku a končí sníženou výkonností jednoho, ale i více členů týmu.

Řešením nemusí být nutně pouze plošné zrušení home-office všem zaměstnancům a zakázání externích spoluprací. Jednalo by se pouze o návrat fungování pracovišť o několik let dozadu. Většinou na tento problém stačí správně nastavený teambuilding od profesionálů. Není výjimkou uspořádání firemních akcí pro externí zaměstnance, aby se viděli na živo.

Ze špatné komunikace vznikají velká nedorozumění

Trendem dnešní doby je virtualizace týmů, tj. umožnit zaměstnancům být lokálně nezávislými na místě pracoviště. Tým, který se ale denně nevidí a nesetkává na osobních poradách tváří v tvář, může mít později problémy s komunikací a vzájemnou důvěrou. Abyste zavčas předešli těmto problémům ve vaší organizaci, uspořádejte pro své nejen externí zaměstnance teambuilding.