Mise: To je předem určený záměr a pomoc

Mise: To je předem určený záměr a pomoc

Slovo mise pochází ze slova missio, což doslovně znamená “poslat”. Mise vyjadřuje poslání nebo úkol, kterého se snaží dosáhnout lidé, kteří jsou na ni vysláni. Podle účelu se jednotlivé mise rozdělují na diplomatickou, politickou, vojenskou nebo obchodní. Mise, ve které jsou do jiného státu nebo oblasti vyslány ozbrojené síly, se nazývá vojenská. Členové takové mise mají v daném státě zvláštní úkol.

Vojenské mise napříč vývojem Československa

Historie je protkaná záznamy o vojenských misích. Mezi ně patří např. Italská vojenská mise, která působila v Československé republice v letech 1918 až 1919. Skupina důstojníků italské armády přišla na území ČSR v prosinci roku 1918. Převzala si tehdy spolu s československými legiemi z Itálie nejvyšší pravomoci na Slovensku.

Jejím hlavním úkolem bylo organizovat obsazení celého Slovenska československými ozbrojenými silami. Mise skončila roku 1919 jako důsledek jednoznačné politické orientace na Francii. Velitelem této mise byl generál L. Piccione, který velel všem československým vojskům na Slovensku.

Francouzi pomáhají budovat armádu

Po Italské vojenské misi byla roku 1919 do ČSR vyslána skupina důstojníků francouzské armády. Francouzská vojenská mise měla za cíl zorganizovat vznikající československou armádu a připravit velitelský sbor. Byla pověřena vybudovat minimální obranu, generální štáb a vojenské školství.

Tato mise ovlivnila československou armádu tím způsobem, že se naše armáda vinula v duchu francouzské zahraniční a vojenské politiky. Její náčelník byl v letech 1919 až 1926 zároveň náčelníkem československého generálního štábu.

Československá armáda navíc neměla dostatek kvalitně vyškolených důstojníků. Proto vedli francouzští důstojníci všechny vojenské učiliště a veleli některým československým jednotkám. V čele této mise postupně stanuli francouzští generálové M. Pellé, E. Mittelhauser a L. Faucher.

Policisté na scéně

Mise však nemusí plnit jen vojenské poslání. Do zahraničí bývají posílání také policisté, kteří se mohou účastnit tzv. podpůrné a substituční policejní mise. Pomáhají například ve státech, kde z nějakého důvodu zkolaboval státní aparát. Jedná se o substituční mise, kdy mohou její členové vykonávat hned několik funkcí. Mezi ně patří všeobecná policejní činnost, vyšetřování trestné činnosti nebo příprava a školení místní policie.

Aktuální mise české armády

Čeští vojáci jsou na mise vysílání neustále. Mezi aktuálními misemi české armády nalezneme ty v Afghánistánu, Bagramu, Lotyšsku, Litvě, Kosovu, Somálsku, Mali, Iráku a Izraeli. Tyto mise jsou vojenské a zpravodajské. Na pozorovacích misích plní členové úkoly vyplývají z mandátů konkrétních misí a monitorují vojenskou, politickou a bezpečností situaci. Spolupracují s humanitárními organizacemi a aktivně se podílejí na řešení sporu mírovou cestou. Tyto mise jsou pod vlajkou OSN a působí v Kongu, Kosovu, Středoafrické republice a Mali.

Mise pomáhají v mnoha zemích

Politické, vojenské, kněžské, policejní nebo třeba humanitární. Ať už jde o jakoukoliv misi, jedno mají všechny společné, ženy a muži na ně vyslaní mají konkrétní úkol. Tím bývá pomoc v situacích, které nejsou většinou jednoduché a mnohdy se odehrávají v polních podmínkách. Přijďte i vy na chvíli vyzkoušet, co to znamená být členem mise v našem rozvojovém programu M*A*S*H.