Navštivte památník věnovaný československým hrdinům

Navštivte památník věnovaný československým hrdinům

Události druhé světové války se Praze rozhodně nevyhýbaly a na řadě míst po sobě zanechaly nesmazatelné stopy. Jedním z největších symbolů tohoto temného období se stal pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Právě zde došlo k poslednímu odporu sedmi československých parašutistů, mezi nimi i atentátníků na Reinharda Heydricha, kteří zde po dlouhém boji 18. června 1942 padli a dnes jsou tu připomínáni Národním památníkem hrdinů heydrichiády.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje

Chrám sv. Cyrila a Metoděje stojí na Novém Městě na rohu ulic Resslova a Na Zderaze. Jedná se o původně římsko-katolický kostel postavený v osmnáctém století v barokním slohu a zasvěcený svatému Karlu Boromejskému. Později byl však během josefínských reforem kostel zrušen a v roce 1935 tak mohl přejít do rukou pravoslavné církve. Prvním biskupem se stal Gorazd, který byl později vzhledem ke svému hrdinství a mučednické smrti svatořečen.

Po 27. květnu 1942, kdy byl proveden útok na Reinharda Heydricha, našli Jan Kubiš, Jozef Gabčík a další členové zahraničního odboje, úkryt v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, odkud měli být později převezeni mimo Prahu. Místo jejich pobytu však bylo prozrazeno a v boji s mnohonásobnou nacistickou převahou našli vojáci mezi zdmi svého úkrytu smrt.

Národní památník hrdinů heydrichiády

Národní památník hrdinů heydrichiády v současné době spravuje Vojenský historický ústav a veřejnosti je přístupný celoročně každý den kromě pondělků. Součástí expozice jsou česky i anglicky psané panely popisující události začátku a průběhu druhé světové války, operaci Anthropoid a zapojení domácího odboje a samozřejmě poslední odpor československých vojáků ve zdejším kostele. V samotné kryptě pak mají návštěvníci možnost uctít památku padlých vojáků, které zde připomínají jejich busty a panely s životními příběhy.

Poznejte své dějiny na místě, kde se odehrály

Příběh o úspěšně provedeném odstranění říšského protektora, o odvaze lidí, kteří aktivně pomáhali parašutistům i o posledním boji sedmi statečných, je jeden z největších v našich dějinách. Ponurá atmosféra chrámu, kde došlo toto drama svého konce, nenechá nikoho chladným. Národní památník hrdinů heydrichiády je místem pro každého, kdo se chce uctít památku našich hrdinů, nebo se dozvědět o tomto pozoruhodném období československé historie víc, než doposud znal.