Nechte zaměstnance odpočívat

Nechte zaměstnance odpočívat

Není žádným překvapením, že kvalitní odpočinek se pozitivně odráží na naší další výkonnosti. Samozřejmě i na té pracovní. Dobře naladěni pracujeme efektivněji a i týmová spolupráce jde snáze. Hned tak nás totiž něco nerozčílí. Je proto důležité si umět odpočinek dopřát. Pojďme se podívat, jaké máme možnosti a co někteří dnešní zaměstnavatelé nabízí svým zaměstnancům.

Co se skrývá za odpočinkem

Odpočívat můžeme dvojím způsobem – pasivně a aktivně. Pasivním rozumíme naprosté zanechání veškeré činnosti. Ani žádnou další nezačínáme. I v práci bychom měli mít možnost se každou hodinu věnovat cca 5 minut pasivnímu odpočinku. “Nic nedělání” jednoduše řečeno pročistí hlavu.

Naopak při aktivním odpočinku pracovat nepřestáváme, pouze změníme svoji činnost a aktuální náplň práce. Obvykle aktivní odpočinek řadíme do našeho volna po pracovní době, kdy se povětšinou věnujeme fyzické činnosti. A to například sportu nebo práci na domě. I pouhých 10 až 15 minut sportu denně má vliv na naši duševní rovnováhu.

U aktivního odpočinku dále záleží, zda pracujeme manuálně nebo duševně. Manuálně pracující lidé by se ve svém volnu měli věnovat spíše duševnímu odpočinku a naopak. Dlouhodobá absence klidu může vést k neurózám. Stanislav Kratochvíl, autor knihy Jak žít s neurózou, píše: “Zvláštní problém tvoří duševní práce. S neurotickými potížemi se setkáváme častěji u duševně než manuálně pracujících.”

Jak se odpočívá na pracovištích

Máte duševně pracující zaměstnance? Pak byste asi rádi předcházeli jejich případnému zhroucení. Kvalitní spánek, který u dospělé osoby činí 7 až 8 hodin, jim jen těžko dopřejete. To ponechte na jejich rozhodnutí. Ale pokud chcete mít spokojené a následně efektivně pracující tým, dopřejte jim adekvátní odpočinek i v pracovní době. Možností je hned celá řada.

Herny na pracovišti

Stále více firem jdoucí s dobou, zejména pak mezinárodních korporáty v IT a finančním sektoru, poskytuje zaměstnancům speciální místnosti – herny. S místnostmi, kde si zaměstnanci mohou zahrát stolní fotbálek, kulečník nebo zacvičit s TRX, jsme se z vlastní zkušenosti setkali například v IBM, Microsoftu nebo FNZ.
 

Den pro sebevzdělávání

Se zajímavou myšlenkou přišla firma Kentico, která nabízí svým zaměstnancům den na jejich seberozvoj a další vzdělávání se. Všechny pracovní pátky v roce se tak mohou zaměstnanci věnovat vzdělávání se v jejich oblasti zájmu. Zdá se, že pracovní týden v Kentico je pouhé 4 dny, avšak produktivita firmy neustále roste. Bude to pravděpodobně díky odpočatým a spokojeným zaměstnancům, kteří mají možnost duševně odpočívat a měnit svoji pracovní náplň.

Podobným příkladem je i firma Solarwinds, která dává svým lidem 10 studijních dnů během kalendářního roku. Tyto dny mohou IT specialisté využít na přípravu přednášky pro kolegy, návštěvu seminářů a workshopů nebo programování něčeho nad rámec, co by v pracovní době nestíhali.

Možnost práce na dálku

Už to nejsou pouze známé home-office, kdy můžete dělat práci na dálku z domova. Stále více firem dovoluje zaměstnancům si prodloužit dovolenou a poslední dny pracovat z dovolenkové destinace. Změna pracovního prostředí a odpočinek spojený s dovolenou rovněž přispívá k větší efektivitě práce.

Teambuilding

V neposlední řadě je dobrým aktivním odpočinkem i firemní akce. Výhod, která vám teambulding přinese, je hned několik:

  • změna prostředí za méně formální

  • změna aktivity – teambuilding může být zaměřen akčně, ale i duševně

  • odpočinete si od shonu běžných dnů

Zaměstnanci budou brát celou akci i jako příjemný firemní benefit.

Pokoj v duši

Dnešní doba je charakterizovaná neustálým spěchem a malým prostorem pro odpočinek. Lékaři ale varují, že dlouhodobý nedostatek kvalitní duševní hygieny vede k častějším neurotickým chorobám v naší populaci. Jako zaměstnavatelé byste měli svým zaměstnancům dopřát aktivní i pasivní odpočinek během pracovní doby. Možností aktivního odpočinku je celá řada: herny, sebevzdělávací dny, práce na dálku nebo firemní akce.