Nejstrašidelnější české hrady a zámky

Nejstrašidelnější české hrady a zámky

Pokud se můžeme jako národ opravdu něčím pyšnit, pak jsou to naše hrady a zámky. Naši předci nám zanechali skutečně velké množství pamětihodností.

Ty nejsou zajímavé pouze pro své architektonické kvality. Na spoustě těchto sídel se ve své době odehrály velice zajímavé, nezřídka i krvavé události.

K těm se pak často vážou i různé legendy o strašidlech, pekelnících a dalších hrůzu nahánějících existencích. 

Takovýmito pověstmi se chlubí snad každá zřícenina u nás. Některé hrady a zámky však působí přeci jen poněkud více děsivěji než zbytek. O těch nejstrašidelnějších sídlech na našem území si povíme na následujících řádcích.

Státní hrad v Jindřichově Hradci

Každý asi někdy slyšel o bílé paní. Tento typ ducha se prochází skoro po každé druhé tvrzi v českých zemích. Ten zdaleka nejznámější však pochází ze státního hradu v Jindřichově Hradci.

Má se prý jednat o jistou Perchtu z Rožmberka, jejímž mužem byl Jan z Lichtenštejnska. Nešlo se však o kdovíjak šťastné manželství.

Důvodem snad mělo být nedostatečné věno. Rožmberkové se rozhodli škudlit, což Janovi dalo důvod po celý život Perchtu rozličně týrat.

Na smrtelné posteli prý prosil svou choť o odpuštění, ta ho ovšem s jeho žádostí odmítla. V posledních minutách života ji proto proklel a její duch se teď kvůli tomu má na hradě dodnes zjevovat.

Hrad Přimda

Také na tomto hradě má údajně strašit bílá paní. Ta však není příliš zajímavá. Co se ezoterických jevů týče, je Přimda známa spíše díky jinému duchovi, a sice Dětřichovi Špačkovi z Kostelce, což býval majitel hradu.

Šlo prý o velice negativního, zlého a protivného člověka, který ani několik staletí po své smrti nedává pokoj a zjevuje se na Přimdě jako přízrak. Ten má nejčastěji formu černého rytíře.

Hrad Houska

Tento hrad je zajímavý z mnoha důvodů. Dodnes je kupříkladu velkou záhadou, proč byl postaven na místě, kde chybí zdroj vody. Hrady se odjakživa stavěly tak, aby co nejdéle dokázaly odolat obléhání, a to bez vody jaksi nejde.

Z toho důvodu se začaly objevovat domněnky, že hrad nebyl postaven proto, aby chránil vnitřek před venkovním světem, nýbrž naopak, aby bránil něčemu uvnitř dostat se ven. Pověsti vypráví, že průrva, která je součástí hradní kaple, funguje jako brána do pekel. Každý, kdo se opovážil sestoupit dovnitř, strachem sešel o několik let.

Jinak je na hradě docela klid, ovšem pouze ve dne. Po setmění se prý okolo Housky prochází tajemný černý mnich. Poznávací znamení – nemá obličej. Nemělo by se jednat o nebezpečné strašidlo, nicméně i samotné zahlédnutí takovéto entity se musí na člověku zákonitě dosti negativně podepsat. 

Kdo má tedy stále zájem tento hrad navštívit, měl by se vyhýbat zdejší kapli a přijít výlučně během dne.

Kdo se bojí, nesmí do hradu

Snad ke každému hradu a zámku nejen u nás se váže nějaká strašidelná historka. Z některých míst však skutečně vyzařuje jakási negativní energie.

A právě návštěvu takovýchto lokalit by si milovníci tajemna neměli nechat ujít.