Prospěšné hádky: kdy vás konflikt v práci posune dál?

Prospěšné hádky: kdy vás konflikt v práci posune dál?

Každému z nás někdy bouchnou nervy. Týká se to i pracoviště, kde některým kolegům nervy doslova tečou. Střet různých osobností napíná šrouby na maximum a škodí celému týmu. Kdy je lepší upustit páru a vyčistit vzduch?

Mediátoři se shodují, že existují prospěšné a škodlivé konflikty. Ty škodlivé jsou přitom často důsledkem špatných manažerských rozhodnutí. Vhodným řešením problému ale vedoucí posílí ducha celého týmu a jako bonus si zvýší vlastní kredit.

Autor: Michal Cemper

Odhadněte vznik konfliktu

Hádky vznikají z nedorozumění. Stačí nepochopená odpověď na e-mail nebo volba špatných slov a oheň je na střeše.

Zárodek těchto situací se ale často skrývá ještě dál. Ať už se jedná o nejasné rozdělení pravomocí či nejasnou zpětnou vazbu, problém dříve či později vybublá. A je jen na nadřízeném, jak situaci zvládne. 

Hlavní rolí vedoucího pracovníka je odhalení podstaty napětí a monitoring. Ne vždy se ale vyplatí chlácholení všech zúčastněných stran. Někdy je zkrátka lepší, když promluví horké hlavy.

Konflikt jako klíč k úspěchu

Zaměstnanci ve firmách často procházejí školením o bezkonfliktním jednání. Vzniká tak sluníčková atmosféra, nad níž se vznáší stín strachu. Lidé dělají vše proto, aby se výměně názorů vyhnuli, z čehož plyne frustrace a emotivní jednání.

Útěk před konfrontací je pro mnohé úprk před nebezpečím. Bojíme se vyjádření vlastních názorů, protože máme strach z konfrontace druhých. Zdravá diskuze ale stojí na odlišných představách a umožní vám posunutí se z místa a dosažení lepších výsledků.

Vztek a hádka často vyústí ve zvrat, po kterém dojde k uvolnění atmosféry. Lidé si řeknou svoje a vyčistí se vzduch. Rolí vedoucího je důležité správné odhadnutí situace a moderace procesu.

Jak řešit konflikty?

Psychologové rozlišují dva druhy řešení konfliktů – emocionální a kognitivní. Při prvním zabíháme do osobní roviny a nezřídka se uchylujeme k urážkám. Vzteklé práskání dveřmi vás ale nikam neposune.

Během kognitivního řešení promlouvá racionalita a konkrétní výtky. Tím pádem vzniká prostor pro diskuzi a návrh řešení. Jedna hádka tak vyčistí vzduch a dojde během ní ke smíru mezi kolegy. 

Ať už jste mediátorem nebo přímým účastníkem hádky, vždy se točte kolem meritu věci. Vyvarujte se osobních invencí a urážek protistrany. Zaměřte se na fakta, která usměrní diskuzi správným směrem. Nakonec totiž zjistíte, že se nehádáte, ale diskutujete.                                                                  

Hádka je jako reklamace

Jako manažer vnímejte konflikt na pracovišti jako zpětnou vazbu. Něco jste přehlédli a podřízení vám to dávají najevo vzájemnou nevraživostí. A nezapomeňte, že stejně jako v případě vyřizování reklamace vzniká při konfliktu možnost posílení vaší role a nastolení lepších vztahů.