TerraHunt pro Erasmus Student Network CZ

TerraHunt pro Erasmus Student Network CZ

Dne 5.11.2016 proběhne první veřejná realizace programu TerraHunt (dříve známou pod jménem Treasure Hunt). Jedná se o nově naprogramovanou verzi aplikace, která možnosti původní verze rozšiřuje o několik řádů. Jsme rádi, že náš servis můžeme pro účely této události poskytnout.

TerraHunt ESN akce

Akce bude součástí National Platform všech sekcí Erasmus Student Network Czech Republic, tedy studentské organizace pečující o přijíždějící mezinárodní studenty do České republiky. Jedná se o dynamický soutěžní týmový program s využitím široké škály mobilních zařízení. Malé týmy spolu zápolí v různorodém terénu s cílem získat co nejvíce bodů. Sobotní událost proběhne v prostředí rekreačního střediska Poslův mlýn, tedy ve víceméně otevřené přírodě. TerraHunt lze však realizovat i v hustě zastaveném historickém centru největších měst světa. Proto je hra ideální pro teambuildingové programy firmám na míru jako náplň teambuildingových programů či studentským organizacím jako forma zábavných orientačních her po městě pro jejich zahraniční studenty.

erasmus.jpg
TerraHunt ESN event

On November 5, 2016, a promotion of our brand new application TerraHunt is going to take place. The event will be part of the National Platform of all sections of the Erasmus Student Network Czech Republic, a student organization taking care of international students coming to the Czech Republic. This is a dynamic team competition program using a wide range of mobile devices. Small teams are struggling in diverse terrain in order to get the most points. The game is perfect for teambuilding programs custom made for companies as a teambuilding programs and also for student organizations as a form of entertaining orientation games around the city for their foreign students.

Štítky

Stažení aplikace/App download

Na tomto odkazu naleznete aplikaci TerraHunt pro systém Android // On this link you will find TerraHunt application for Android: DOWNLOAD