Vikingové: Jací to byli vládci moří?

Vikingové: Jací to byli vládci moří?

Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří v 8. – 11. století podnikali loupežnické výpravy do jižní a západní Evropy. Jejich nejdůležitějšími zbraněmi byly lodě. Taktiku boje měli Vikingové dobře promyšlenou.

Vše začínalo u stavby lodě. Některé z nich měly pružné spoje tak, aby lépe vzdorovaly velkým vlnám na moři. Plachta byla vysoká a pohyblivá. Tím umožňovala lodi ostře plout proti větru. Posádka se vyloďovala na mělčině a zase se rychle dávala na ústup.

Takto rychlé vylodění a nalodění využívali hlavně podél celého západoevropského pobřeží, kde rabovali bohaté kláštery. Právě díky rychlosti se i s lupem ocitali v bezpečí na moři dříve, než nešťastníci stačili jakkoliv zasáhnout.

Chytří kolonizátoři

Vikingové stavěli dva druhy lodí. Válečné a obchodní, se kterými také kolonizovali. Působnost jednotlivých klanů byla rozdílná.

  • Dánští Vikingové - jejich působištěm byl jihozápad a západní část Baltského moře. Dopluli do Středozemního moře a ve druhé polovině 9. století kolonizovali část Anglie.

  • Švédští Vikingové (varjagové) - jednalo se o elitní družinu ozbrojených kupců. Působili na východě, kde pronikali z Finského zálivu nebo Rižského zálivu k Volze nebo Dněpru. Dopluli až do Černého moře.

  • Jómští Vikingové - žoldnéři a banditi, kteří se usídlili na jižním pobřeží Balkánského moře. Tady založili svou pevnost Jomsborg.

Vikingské lodě

Dlouhá námořní a říční loď známá pro svou rychlost se nazývá drakkar. Charakterizuje ji velká příčná rahnová plachta a jednořadá válečná veslice se sklopným stěžněm. Stavěla se v délce 30 až 40 metrů. Podle námořních historiků se termínem drakkar označovaly jen ty největší lodě.

V překladu znamená drakkar dračí loď. Její název poukazuje na dračí hlavu, kterou byla zdobená příď. Měla nízký ponor, což jí umožnilo dostát se dále proti proudu až do východní Evropy. Jejími atributy byly ovladatelnost, rychlost a odolnost proti nepříznivému počasí.

Pokud loď zdobila hadí hlava, říkalo se jí snakker. Byla menší než drakkar a pyšnila se vynikající pohyblivostí a schopností plavit se po řekách i v moři. Poháněla se vesly a měla jen jednu obdélníkovou plachtu. Její délka nepřesáhla 25 m.

Knarr byla plachetnice s otevřenou palubou. Dlouhá mezi 15 až 20 metrů, ale širší než druhé dvě zmiňované lodě. Na těchto typech lodí Vikingové kolonizovali Island a Grónsko. Vyznačovaly se schopností plout dálkové plavby. Byly používány k přepravě zboží a osob.

Vynalézaví loupežníci

Vikingové byli odvážní mořeplavci, kteří používali k plavbě otevřené lodě bez palub. Na těch se plavilo až sto bojovníků. Na přídi lodi byla vyřezána dračí nebo hadí hlava. Díky svým lodím s nízkým ponorem se dovedli plavit i proti proudu. Napněte plachty a vyrazte za dobrodružstvím spolu s námi ve stejnojmenném programu a objevte v sobě vlastnosti Vikingů.