Za legendou Svatého grálu

Za legendou Svatého grálu

Začneme malou hádankou. Jak se nazývá literární žánr, který pojednává o životě, umučení, smrti a zázracích kolem světce, nebo i svatého předmětu? Prozradíme ještě, že se jedná o epický žánr a v příbězích se vyskytují postavy, zázraky a křesťanská symbolika. 

Správná odpověď na hádanku zní legenda. Toto slovo pochází z latiny a můžeme ho volně přeložit jako “věci určené ke čtení”. Na území dnešní České republiky vznikají první legendy už v 9. století, což zapříčinil příchod Konstantina a Metoděje. Právě s jejich jmény jsou spojeny první české příběhy o světcích. Konec legend je datován do sklonku 14. století. Mezi nejznámější legendy kromě již zmiňované o věrozvěstech z Velké Moravy patří ta o české světici Ludmile, nebo patronech naší země Václavovi, Prokopovi a Vojtěchovi. Zmíněné příběhy jsou významnou částí národního kultury a české hrdosti, rovněž i předlohou pro další literární díla.

Tajemný Artušův příběh

O anglickém králi Artušovi, který jako jediný dokázal vytáhnout kouzelníkem Merlinem zabodnutý meč do kamene, je napsána celá řada legend. V nich se to jen hemží zázraky, ale skutečně existovali rytíři okolo kulatého stolu? Kde stojí tajemný hrad Kamelot? Spatřil Svatý grál někdy světlo dne?

Jedna z legend praví, že Artuš se narodil jako nemanželský syn krále Uthera a to navíc podvodem. Právě kouzelník Merlin napomohl setkání vdané Ingraine a Uthera. Proto novorozenec Artuš byl svěřen do péče výměnou za umožnění jeho zplození.

Kde se vzal grál? Podle jedné z teorií, ve které svoji roli hraje i Artušův příběh, je grál střežen Králem Rybářem. Jde o nemocného staříka, který ale sám nemůže být grálem uzdraven. Legenda dále praví, že se musí najít nebojácný rytíř, který najde grál, zodpoví jeho otázku a dopraví předmět k Rybářovi. Samotný Svatý grál pak hledala celá řada rytířů, nejenom náš král Artuš. Na výpravu se vydal například i Parcifal s Gawainem, kteří patřili mezi rytíře kulatého stolu.

Zkuste jako Artuš, hledat svůj grál

Hledání Svatého grálu bylo oblíbeným námětem středověkých dobrodružných příběhů. Ale co se za tímto bájným předmětem skrývá? Slovo má původ z francouzského graal a z latinského cratalis. Údajně se má jednat i o zkomoleninu ze Sanguis Regalis – krev královská. Samotný grál pak byla nějaká nádoba podobná míse nebo poháru. Miska měla být vybroušená z jednoho kusu smaragdu. Legendy také říkají, že Svatý grál je naplněn Kristovou krví a má léčivou až zázračnou moc. Jednalo se o univerzální lék a tolik hledaný kámen mudrců?!

Ať už Svatý grál ukrývá jakékoliv tajemství, i váš pracovní kolektiv si ho může vyzkoušet najít. Vydat se tak ve stopách krále Artuše a jeho rytířů od kulatého stolu a zažít třeba i zázraky při outdoorovém programu firemního teambuildingu.

Štítky

Tajemství Svatého grálu

Legendy se v Čechách objevují od příchodů věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Mezi jeden z napínavých epických příběhů patří i ten o králi Artušovi, kdy spolu s družinou rytířů od kulatého stolu hledají tajemný Svatý grál. Ten měl přinést moc a hlavně věčné zdraví svému držiteli. Vydejte se i vy ve stopách záhad za mystickým grálem s Kristovou krví.