Zbraně jdou ruku v ruce s člověkem a stejně jako on se stále vyvíjejí

Zbraně jdou ruku v ruce s člověkem a stejně jako on se stále vyvíjejí

Člověk je na tomto světě poměrně krátkou dobu. Přesto se dá říci, že v jeho historii jen obtížně nalezneme období, kdy lidé mezi sebou neválčili. Zbraně původně člověk vynalezl kvůli potřebě obživy. Ulovení zvěře bylo dovedností, kterou musel umět každý muž. Bohužel postupem času se z lovných zbraní staly nástroje k boji.

Největším skokem byly světové války, kdy se státy předháněly v tom, kdo vyrobí silnější a účinnější zbraň. Toto období tak dalo vzniknout novým zbraním, jako jsou například bojové plyny, atomové bomby a mnoho dalších.

Vývoj šel kupředu

Vraťme se ale na začátek. První zbraní byl dozajista pazourek, který otloukáním získal svou ostrou čepel. Sloužil především k opracovávání materiálů a zpracování potravy. Pračlověk však brzy přišel na to, že když jej přiváže na klacek, může tak pazourek využívat i k jiným účelům. Tak vznikl první oštěp a sekery. Netrvalo dlouho a následovaly je první luky. Podobaly se spíše ručním katapultům.

Středověk byl dobou kovu, což se promítlo i do zbraní. Kamenné hroty vystřídaly ty měděné a později bronzové a železné. Z oštěpů se staly kopí. Sekery byly na vrcholu své oblíbenosti. Nejvíce je používaly severské kmeny, které se jich nevzdaly ani i v období mečů a dýk.

Dýky se staly běžnou výzbrojí každého legionáře. Byly nejen prostředkem k boji, ale měly i uměleckou hodnotu. Velmi účinnou zbraň představovaly meče, které bývaly rovněž ozdobou svého majitele. Při jejich výrobě se dbalo na to, aby každý kousek byl svým originálem. Později pomáhaly vést křížové výpravy a vstupovaly do legend.

Zbraně píšou historii

Exkalibr krále Artuše, dýka krále Richarda Lví Srdce. Tyto a mnohé další zbraně se navždy zapsaly do dějin. S rozvojem řemesla ve středověku začaly vznikat další druhy. Často to byly kombinace již existujících zbraní nebo zemědělských nástrojů. Tak vznikly halapartny, řemdihy (alias smržovky), palcáty, ale i celé obrněné vozy.

S rozvojem zbraní byl kladen důraz i na boj z dálky. To dalo vzniknout kuši nebo katapultu, které umožňovaly z bezpečné vzdálenosti zasáhnout požadovaný cíl. Meče a šavle měli v oblibě piráti, kteří celá staletí znepříjemňovali námořníkům život. S radostí pak přivítali střelný prach a začali se vyzbrojovat pistolemi a mušketami.

Divoký západ se pak stal kolébkou revolverů. Po biči, který zde byl velmi oblíbený, přišly palné zbraně, které se staly neodmyslitelnou součástí zdejších lidí. Spolu s děly pak hrály nemalou úlohu v občanské válce. Světové války pak přinesly opravdový boom ve vývoji palných zbraní. Vznikly tanky, ponorky, chemické zbraně, bomby i granáty. Světlo světa poznaly jak samopaly, tak i zmodernizované pistole.

Štítky

Vývoj zbraní je stále v pohybu

Vývoj zbraní se nezastavil ani dnes a vědci se stále předhánějí, kdo vymyslí tu silnější a lepší. Naštěstí už dnes nejsou používané výhradně k boji. Často visí na stěnách u sběratelů a jsou také nedílnou součástí zábavy lidí. Pojďte s námi nahlédnout do historie a přijďte spolu s kolegy na zážitkový program Zbraně historické i současné, na kterém si sami zbraně vyzkoušíte.