Co všechno může způsobit El Niňo?

Co všechno může způsobit El Niňo?

Svět dnes přemýšlí nad klimatem více než kdykoliv v minulosti, díky čemuž už krom jiného zvládneme alespoň částečně předvídat různé rozmary počasí.

Mezi ty relativně dobře předvídatelné jevy řadí například i El Niňo.

Jak se dá El Niňo předvídat?

Jak již bylo řečeno výše, El Niňo je klimatický jev. Nejedná se však o žádnou neškodnou záležitost, právě naopak. I z toho důvodu je nutné snažit se předvídat, kdy udeří příště. V tomto ohledu je na tom svět docela obstojně. 

Existuje totiž obrovské množství meteorologických a klimatických systémů, jež se zabývají sběrem dat o různých důležitých veličinách, jako jsou teplota povrchových vod, atmosférický tlak či proudění vzduchu. Všechny tyto faktory souvisí mimo jiné i s El Niňem.

Do sledování se rovněž zapojují i nejmodernější satelity i metody včetně statistických modelů a numerických simulací. I když lze těmito všemi metodami vznik El Niňa jakžtakž předvídat, ne vždy však tyto předpovědi vyjdou. 

Způsoby pozorování jsou ovšem neustále zdokonalovány, díky čemuž má lidstvo mnohem lepší představu o tom, jak a kdy se El Niňo naplno projeví. I přesto asi nikdy nebudeme mít takové schopnosti, abychom byli stoprocentně úspěšní. Na to je El Niňo až příliš složitý jev.

Jak vzniká?

Za vznikem El Niňa nestojí pouze jeden úkaz, ale jde o souhru několika příčin. Zásadní je hlavně oslabení pasátových větrů v oblasti rovníku Tichého oceánu. Díky tomu se v této oblasti nahromadí velké množství teplých vod, které by jinak normálně směřovaly k východu.

Hromadění teplých vod napomáhá také ke zpomalení podmořského proudění, kdy se studená voda dere na povrch. Chladné vody plné živin tudíž nemají šanci dostat se až do vrchních vrstev oceánu.

Příliš teplé povrchové vody oceánu mají přímý vliv na proudění vzduchu, atmosférický tlak i srážky. A takto El Niňo ovlivňuje klima napříč celou planetou. Tento jev se vyskytuje jednou za dva roky až sedm let. 

Dokonce existuje i opačný jev, kdy se na povrchu oceánu naopak hromadí studená voda. Tento úkaz se jmenuje La Niňa.

Co všechno způsobuje?

El Niňo se může projevovat různorodě, ale takřka vždy má negativní vliv na celou planetu. Očekávat můžeme hlavně extrémní výkyvy počasí. Na jedné straně zeměkoule mohou přijít katastrofální sucha, zatímco na té druhé lidé trpí velkými povodněmi.

Běžně se s příchodem El Niňa objevuje v Pacifiku i zvýšený výskyt tajfunů. V Atlantiku naopak většinou ubude hurikánů. 

El Niňo běžně způsobuje v mnoha oblastech i úbytek ryb, což znamená hlavně v chudších částech světa, kde se lidé často živí hlavně rybolovem, obrovské problémy.

El Niňo tedy může velmi zásadním způsobem ovlivnit i ekonomiku mnoha zemí.

Štítky

Ovlivňuje celý svět

I když El Niňo vzniká v Tichém oceánu, má moc působit víceméně na celou planetu, tedy například i na Českou republiku. Také zde díky tomuto jevu mohou lidé trpět, a to hlavně zemědělci.

El Niňo totiž může přispět k dočasnému oteplení celé planety. Nejde tedy o nic, co by se přímo nedotýkalo i nás.