Budoucnost gamifikace v prodeji

Budoucnost gamifikace v prodeji

Český spisovatel a malíř Josef Čapek kdysi výstižně řekl: „Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurence s ní vůbec.“

Využití gamifikace v prodeji přineslo mnoha firmám konkurenční výhody. Firmy se s gamifikaci nejen naučily respektovat, ale mnohé z nich se s ní spřátelily.

Jaké jsou ale trendy a předpovědi pro oblast e-commerce? 

Jaká je aktuální realita

Svět obchodu pro oblast e-commerce přinesl za poslední roky stále nové a nové způsoby, jak nejen zaujmout, ale i udržet pozornost zákazníků.

Díky gamifikaci došlo ke spojení herních prvků a techniky s různými oblastmi života, včetně podnikání a prodeje.

Nejběžnějšími a nejpopulárnějšími gamifikačními prvky se staly zejména soutěže, všelijaké odměny, body a virtuální odznaky, díky kterým je koncový zákazník motivován k interakci s konkrétními produkty nebo značkou. 

Trendy a předpovědi v oblasti e-commerce

Odborníci na gamifikaci odhadují, že se dá s vývojem dalších moderních technologií v oblasti gamifikace očekávat posun v následujících oblastech:

1. Větší personalizace zážitku zákazníka

Dá se očekávat, že v oblasti e-commerce poroste potřeba stále větší a intenzivnější personalizaci zážitku zákazníka.

Jednoduše řečeno, zákazník bude muset být ještě více vtažen do procesu gamifikace tak, aby byl osloven přímo on konkrétně.

Algoritmy budou analyzovat chování zákazníků a nabízet jim specifické úkoly a odměny na základě jejich osobních preferencí a historie jejich nákupů.

2. Rozšířená a virtuální realita 

Větší zapojení rozšířené a virtuální reality je dalším gamifikačním prvkem, který bude hrát klíčovou roli v oblasti e-commerce.

Zákazníci se budou moci seznamovat se značkou a produkty pomocí virtuálních prvků, díky čemuž dojde k jejich emocionálnímu propojení s produktem.

3. Větší sociální interakce 

Dalším očekávaným trendem v oblasti e-commerce bude větší propojenost se sociálními sítěmi.

Ta zákazníkům umožní soutěžit nebo spolupracovat na dosažení nějakého cíle s přáteli, což zvýší nejen samotnou zábavnost gamifikačních prvků, ale i angažovanost zákazníků.

4. Důraz na společenský dopad a udržitelnost

Gamifikace v oblasti e-commerce bude více dbát na pozitivní společenský dopad.

Dá se očekávat, že například povzbuzení zákazníků k udržitelným nákupům nebo jejich zapojení do charitativních aktivit, bude na vzestupu.

E-shopy na vzestupu

Víte, že v České republice v srpnu 2023 působilo téměř 51 tisíc e-shopů, což je meziroční vzrůst o tři procenta.

Jejich očekávaný obrat v roce 2023 má být více necelých 223 miliard korun, což je o téměř 15 procent více než v roce 2022.