Cesty za slavnými poklady

Cesty za slavnými poklady

Bedny plné zlata, poháry nabízející nesmrtelnost, knihy s tajemnými obsahy. Lidé si vždy vyprávěli o tajemným pokladech, které čekají na ty největší odvážlivce a dobrodruhy.

A co vy? Toužíte odhalit tajemství Svatého grálu, nebo se raději zaobíráte polohou bájného Eldorada?

Hledej pod vodou

Jedním z nejstarších tajemství, které ponouká dobrodruhy k objevitelským cestám, je potopená Atlantida. Platón o tomto kontinentu psal ve svých spisech a popisoval jej tak podrobně, že mnozí lidé uvěřili v jeho existenci.

Dle Platóna měla na Atlantidě žít pokročilá civilizace, celá říše však byla smetena do moře jakousi, zřejmě přírodní, katastrofou. Dodnes se najdou lidé, kteří pátrají po původní poloze Atlantidy a věří, že na dně oceánu najdou pozůstatky nejdávnější z civilizací.

V moderní době se často skloňuje možný mimozemský původ Atlanťanů a možnost, že pod hladinou vodu se skrývají technologie tak pokročilé, že si je neumíme ani představit. A po tom už stojí za to pátrat.

Svatý grál a Svaté kopí

Během raného středověku se vyrojila řada křesťanských legend sahajících až k postavě samotného Ježíše Krista.

Svaté kopí je podle legend nástrojem, kterým byl proboden Kristův bok. Podle vyprávění byl setník, jenž Ježíše bodl, téměř slepý a krev, která z těla vystříkla, jej uzdravila.

Mnozí panovníci a vojevůdci napříč dějinami věřili, že jim kopí přinese vítězství v bitvách, nebo dokonce nesmrtelnost. Vydávali se jej hledat po celé Evropě a dodnes koluje světem několik exemplářů, o kterých se tvrdí, že jsou Svatými kopími.

Ještě známější je legenda o Svatém grálu. Objevila se už v 6. století a v průběhu středověku nabývala na síle spolu se slávou pověstí o bájném králi Artušovi.

On byl podle legend jedním z držitelů Svatého grálu a tento zázračný pohár prý stál na slavném Kulatém stole. Původně jde o pohár, v němž byla uschována Kristova krev, později se o něm začalo mluvit i jako o poháru použitém při poslední večeři Páně.

Příběh o Svatém grálu v lidských dějinách téměř mizel a objevoval se s novou silou. Artušovské legendy vystřídaly romantické příběhy o rytířích, kteří hledají Svatý grál a spolu s ním i moudrost a vznešenost.

Do moderního světa jej přinesl Richard Wagner ve svých operách – nejvíce v Parsifalovi – a od něj jej přebrali nacisté, bažící po mystických artefaktech.

V posledních letech pak zájem o tento artefakt rozpoutaly knihy Svatá krev a Svatý grál a především Šifra mistra Leonarda slavného spisovatele Dana Browna.

Jít a hledat Eldorado

Spolu s objevováním světa se začaly v raném novověku šířit nové legendy – a zřejmě nejslavnější je ta o americkém zlatém městě Eldoradu. Mnozí dobrodruzi se vydávali na cestu do Nového světa, aby tam našli město, o kterém slyšeli vyprávět.

Dávné domorodé civilizace prý měly tolik zlata, že si z něj postavily celé město. A pokud bylo možné, aby se na světě objevil nový kontinent, o kterém neměl nikdo ponětí, proč by na jeho neprozkoumaném území nemohlo být město ze zlata?

Nacistický zlatý vlak

I moderní dějiny mají své pověsti o pokladech. Mezi lidmi se šíří zvěsti o vlaku plném nacistického zlata, který má být skryt v podzemním tunelu někde v Polsku. Mnozí hledači pokladů v tento vlak skutečně věří a věnují nemalé úsilí snahám o to jej najít.

Štítky

Dobrodružství v každém obýváku

Většina pokladů, o kterých jsme zde dnes psali, je opředená záhadami a výprava za nimi může skýtat značné nebezpečí.

Vzrušení z dobrodružství však můžete zažít i během dobře vystavěné únikové hry, nebo dokonce i z pohodlí domova. Tak neváhejte - treasure hunt na vás čeká za dalším kliknutím myší!