Filantropie je pro každého

Filantropie je pro každého

Člověk, který daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely, je označován jako filantrop. Může se jednat o jakéhokoliv dobrovolníka nebo dárce. Často se tímto termínem označují lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování obecné kvality života lidí nebo zvířat.

Obdarovávat může každý

Libor Malý je známá osoba ve filantropickém světě. Je zakladatelem úspěšné firmy, která zprostředkovává práci LMC, člen celosvětového filantropického klubu Global Philanthropists Circle a aktivní buddhista. Založil sociální síť Hearth.net, prostřednictvím které může kdokoliv darovat, co chce a komu chce.

Na podobném principu funguje i portál YeahCoach.com. Jde o nezávislý systém, kde 100 % pomoci dorazí až do cíle. Lidé, kteří chtějí pomoci lidem, zvířatům nebo přírodě, mohou jednoduše pomáhat prostřednictvím tohoto systému. Člověk může o pomoc žádat, nebo ji poskytovat. A to buď finančním, nebo materiálním darem a případně taky svým časem, zkušenostmi nebo dobrovolnictvím. Jde o velmi jednoduchý systém přímé pomoci.

Trendům ani filantropie neunikne

Celospolečenská situace často ovlivňuje, kam dary poputují. V roce 2010 byla nejvyšší částka věnována do zdravotnictví. Poslední dobou se však situace příznivě kloní k univerzitám, které se stávají nejštědřejšími příjemci finančních darů. Manželé Howard a Lottie Marcusovi věnovali své veškeré úspory izraelské univerzitě Ben Gurion na výzkum pouští a zásob vody. Celkem darovali 400 miliónu dolarů. Kromě univerzit se dary zaměřují také na ochranu životního prostředí, lékařský výzkum rakoviny a zavádění přírodních rezervací.

Čeští filantropové

  • Josef Jan Frič vybudoval hvězdárnu v Ondřejově.
  • Rudolf Jedlička – zakladatel Jedličkova ústavu pro postižené děti.
  • Zdeněk Svěrák – podpořil vznik Centra paraple.
  • Jan Petr Straka z Nedabylic je mecenášem Strakovy akademie.
  • Josef Hlávka – zakladatel Hlávkovy nadace a podporovatel České akademie věd a umění.

Známí filantropové ve světě

  • Henry Ford – zakladatel Fordovy nadace.
  • Andrew Carnegie – daroval finance na výstavbu knihoven na celém světě.
  • Alfred Nobel – založil a dotoval Nobelovy ceny.
  • Matka Tereza - zakladatelka řeholního řádu Misionářky milosrdenství.
  • Michael Jackson - daroval miliony dolarů na pomoc dětem na celém světě.

Umění darovat nemusí být nutně záležitostí bohatých. Darovat můžete svůj čas, své zkušenosti nebo věci, které už nepotřebujete.

Štítky

Pomáhat efektivně

Filantropie je dobročinná aktivita na podporu obecně prospěšného účelu s jasně definovanými cíli. Filantrop je člověk, který daruje čas, peníze či jiné hmotné statky na charitativní účely. Často jde o dobrovolníka. Postavte hmyzí domek a nebo pomozte s úklidem v chráněném území. Spolu s kolegy tak uděláte radost dětem nebo zvířatům.