Jak funguje krizový manažer

Jak funguje krizový manažer

Americký ekonom Nouriel Roubini jednou vtipně poznamenal: „Krize jsou součástí DNA kapitalismu.“ Jak se dá krizí malé či velké firmy projít co nejsnadněji? Nejčastěji v dané situaci nastupuje takzvaný krizový manažer.

Jak funguje a co od něj můžete očekávat? Nastoupil-li i do vaší firmy, je potřeba se ho bát? Jaký přístup k němu je nejlepší?

Úloha krizového manažera

Úlohou krizového manažera je pomoci svému klientovi k překonání krizového období, do kterého se čas od času může dostat úplně každá firma. Sleduje cíl navrátit ji do prosperujícího stavu.

Vlastnosti krizového manažera

Jaké vlastnosti můžete od krizového manažera očekávat? Protože jde o nelehký úkol, měl by disponovat následujícími schopnostmi:

  • profesionalita a odbornost,
  • přirozená autorita a vůdčí typ,
  • silná odolnost proti stresu,
  • loajalita vůči klientovi,
  • neúplatnost,
  • přiměřená pragmatičnost,
  • tah na branku neboli schopnost dovést cíle do konce.

Spolupráce s krizovým manažerem

Jak s krizovým manažerem co nejlépe spolupracovat? Jde to vůbec? Následující tři podněty vám pomohou, abyste přítomnost krizového manažera ve vaší firmě zbytečně nedémonizovali a třeba si jí i užili.

Podnět číslo 1 – Krizového manažera vybírejte sami

Protože firemní krize je extrémně vypjatým obdobím, musíte krizovému manažerovi maximálně důvěřovat a spolupracovat s ním.

Nenechte výběr na externistech. Rozhodujte se sami. Jde o vaši společnost, o vaše peníze. Nechte si poradit, ale finální rozhodnutí udělejte vy.

Tip: Krizový manažer by vás neměl dráždit. Po nějakou dobu s ním budete nuceni úzce spolupracovat. Proto je vhodné, aby vám sedl alespoň částečně i v lidské rovině.

Podnět číslo 2 – Buďte otevření a upřímní

Jedno z příslovích moudrého krále Šalomouna říká: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány.“ Mějte ve zvyku si nalévat čistého vína.

Nezamlžujte ani nelžete. Má-li spolupráce s krizovým manažerem přinést své ovoce, musí být vaše vzájemná komunikace zcela transparentní.

Podnět číslo 3 – Buďte jednotní

S krizovým manažerem se možná neshodnete na všech navrhovaných řešeních. Proto hledejte kompromisy. Buďte ochotní ustoupit a důvěřovat navrhovaným řešením.

Klíčové je, abyste vzhledem ke svým zaměstnancům komunikovali s krizovým manažerem jako jeden tým. Bez jednotného přístupu bude jeho práce k ničemu.

Ven z problému

Víte, že základními fázemi práce krizového manažera jsou fáze záchranná, strategická a taktická? Záchranná fáze zastavuje příčinu problému, strategická definuje cestu ven z problému a taktická se pak po této cestě vydává.