Jak najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a přitom nevyhořet

Jak najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a přitom nevyhořet

Známe to každý. Ráno vstaneme, abychom odvedli děti do školy. Pak spěcháme do zaměstnání. Večer po návratu domů se dál věnujeme neodkladné práci, místo abychom byli s rodinou.

Podle průzkumů chybí rovnováha mezi prací a rodinou více jak pětině Čechů.

Work-Life Balance

Nemá-li člověk rovnováhu mezi prací a rodinou, dříve nebo později dojde k vážným problémům. Odborníci to přirovnávají k chůzi na kraji propasti. Buď se podaří ji přejít a nějak to vybalancovat nebo dojde k pádu

Takzvaný work-life balance je schopnost najít kýženou rovnováhu mezi prací a rodinou. Jak už bylo zmíněno, tuto rovnováhu se dlouhodobě nedaří najít až pětině zaměstnaných Čechů.

Podle časopisu 100+1 až sedm procent Čechů pracuje více jak 50 hodin týdně. V každodenním životě to znamená, že nejsou se svými blízkými, ať už jde o nejbližší rodinu nebo přátele.

A to se dříve nebo později projeví.

Syndrom vyhoření

Se syndromem vyhoření se poslední roky potýká stále více lidí. Jaké jsou jeho nejčastější příčiny?

Může jít o následující:

  • pracovní přetížení neboli přesčasy,

  • přílišné používání techniky, která umožňuje „být v práci“, i když jsme fyzicky doma,

  • obava ze ztráty zaměstnání,

  • touha po neustálém kariérním růstu.

Jak rovnováhu najít

Co praktického se dá udělat pro to, aby člověk našel zmíněný balanc a přitom nevyhořel? Odborníci se shodují na několika krocích, bez kterých se rovnováha najít nedá. Jedná se například o následující doporučení.

Rodina na prvním místě

Může to znít otřepaně, ale rodina má být na prvním místě. Nekonečné přesčasy mohou svědčit o neuspořádanosti vztahů. Když jste s rodinou, buďte s ní, nejen vedle ní. Dělejte věci společně.

Buďte off-line

  • Když přijdete domů, zkuste mobil odložit a být s blízkými.

  • Když odpočíváte, mobil vypněte nebo ho nastavte do klidového režimu. 

  • Naučte se používat režim „letadlo“.

  • Neberte s sebou mobil do postele. 


Tip: Vyzkoušejte takzvaný technický detox. Dejte si rodinnou výzvu, že strávíte 24 hodin bez techniky, jakou je mobil, tablet nebo počítač.

Naučte se říkat „ne“

Jistý biblický citát říká: „Ať vaše „ano“ znamená ano, vaše „ne“ ne“. Nebojte se odmítnout další práci, pokud by to ohrozilo slib, který jste dali rodině. Myslete i na svoje zdraví. 

Nezdravý životní styl

Věděli jste, že v Česku podle lékařů umírá až 55 tisíc lidí ročně na nemoci srdce a cév vyplývající z nezdravého a rychlého životního stylu?

Naučte se odpočívat. Přispějete tím k větší rovnováze mezi prací a rodinou.