Jak plánovat firemní teambuilding?

Jak plánovat firemní teambuilding?

Naplánovat dobře firemní akci patři mezi důležité dovednosti každého vedoucího pracovníka.

Je třeba brát ohled na cíl firemní akce, typ účastníků, termínové možnosti, a samozřejmě také na velikost budgetu, který je pro účely akce k dispozici.

Jak snížit náklady na teambuilding?

Pokud má být outdoorový či teambuildingový program realizován tak, aby měl co nejvíce pozitivní dopad, nevyplatí se na akci šetřit. Zejména u firemní akce typu "fun", která kromě vzdělávacích prvků obsahuje poměrně velké množství dalších složek, by tak mohlo dojít ke zbytečnému okleštění aktivit.

Pokud je potřeba firemní akci realizovat s nižším budgetem, doporučujeme v prvé řadě včasné naplánování akce. Při přípravě akce v dostatečném předstihu bývá k dispozici poměrně vysoký počet cenově přijatelných ubytovacích zařízení. Rozumná volba ubytování či cateringových služeb může náklady na teambuilding výrazně snížit. Zajímavějšího poměru cena/osoba lze také dosáhnout navýšením počtu účastníků firemní akce.

Indoor nebo outdoor?

To je věčné dilema. Indoor teambuilding je zpravidla vhodný pro malé skupiny účastníků, kterým se věnuje kouč, lektor či psycholog. V rámci programu se zachází více do hloubky a převažuje složka vzdělávací před složkou zábavní či sportovní. Nicméně nic nebrání tomu zrealizovat - například v zimních měsících - velkou indoorovou akci, která může být stejně akční jako outdoorová varianta.

Outdoor program zpravidla využívá přírodní podmínky některé z lokalit. Je vhodný zejména pro ty skupiny účastníků, které tráví většinu pracovní doby v kancelářích či výrobních halách. Program realizovaný na čerstvém vzduchu v panenské přírodě bude mít dozajista pozitivní přínos pro psychiku zaměstnanců.

Jaké aktivity by měl teambuilding zahrnovat?

Výběr aktivit pro firemní akci bývá silně individuální. Je třeba především zvážit, jaké akce zaměstnanci v minulosti absolvovali. Pravděpodobně by nebylo úplně efektivní pořádat každého půl roku firemní paintballový turnaj. Pokud máte v týmu převážně sportovně zaměřené zaměstnance, tak by ani šachový turnaj nadšené ovace pravděpodobně nevyvolal. Je dobré střídat témata akce, lokality i typy programu. Nebát se podstoupit něco nového i s rizikem, že akce nebude mít třeba takový úspěch jako v předchozích letech. Právě pestrost, originalita a překvapení udělají z vaší firemní akce nejočekávanější událost roku.

Sportovní akce nebo teambuilding s příběhem?

Pokud se jedná o outdoorový program, který má sloužit pouze jako doplněk firemního školení, doporučujeme čistě sportovní aktivity, při kterých si účastníci akce tzv. vyvětrají hlavu. V případě, že se jedná o samostatný teambuildingový program, doporučujeme variantu s příběhem. Teambuilding s příběhem dokáže v lidech odblokovat mnohé zábrany, které si během pracovního procesu vybudovali. Účastníci akce se přesunou do jiné časoprostorové dimenze a stanou se například akčními hrdiny či pohádkovými postavami. Teambuilding s příběhem bývá zpravidla zábavnější a uvolněnější.

Mám uspořádat teambuilding pro malý tým nebo celou firmu?

Chcete -li, aby měl teambuilding vzdělávací přínos, je lepší uspořádat akci pro menší počet pracovníků, např. pro jedno oddělení. Upřednostňujete-li spíše sportovní nebo zážitkový charakter akce, pak je teambulding vhodný i pro větší skupiny. Důležitým kritériem pro výběr programu jsou i finance – akce pro menší tým jsou přepočtu na jednu osobu většinou nákladnější.

Jaký ubytovací standard mám akceptovat?

Záleží na tipu akce. Je-li cílem firemní akce absolvovat kvalitní teambuildingový program, je dobré investovat finanční prostředky právě do programu. Vzhledem k tomu, že účastníci akce tráví v hotelových pokojích minimum času, je investice do pěti-hvězdičkového hotelu naprosto zbytečná. V případě, že pořádáte akci pro své obchodní partnery, doporučujeme investovat nejen do programu, ale také do kvalitního ubytování a cateringu.

Mohu dát teambuilding do nákladů?

Firemní akce a teambuilding je možné uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

Plánování firemní akce s teambuildingovým programem je komplexní záležitostí a doporučujeme tuto činnost kompletně ponechat v kompetenci odborníků, kteří se touto problematikou každodenně zaobírají.