Kolika jazyky se domluvíte?

Kolika jazyky se domluvíte?

I don’t speak English. Io non parlo Italiano. Ich spreche nicht. Je ne parle pas français. Я не говорю по-русски. Yo no hablo español” Takto zní pár frází v cizích jazycích, které se učím, když vyrážím na své zahraniční cesty. 

Říká se, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Je ale skutečně potřeba se učit další a další světové jazyky, když chceš jen cestovat?! O práci v zahraničí teď nemluvíme. Na světě existuje na 6000 různých jazyků. Přesné číslo neexistuje. Jednak kvůli množství existujících dialektů v rámci jednoho jazyka.

Za druhé je to dáno tím, že některé jazyky vymírají a postupně zanikají. Údajně každých 14 dnů zmizí z naší planety jeden jazyk. Lingvisté odhadují, že v nejbližších budoucnosti zanikne minimálně 500 dialektů. Extrémní jazykové prognózy předpovídají, že za pouhých 150 let budou lidé na Zemi mluvit pouze třemi jazyky - angličtinou, španělštinou a čínštinou.

Angličtina jde do popředí

O tom, že angličtina je jazyk číslo jedna, není žádný pochyb. Stále více se prosazuje jako dorozumívací jazyk ve světě. Využívá se na mezistátní komunikaci, ale rovněž při letecké a kosmické dopravě. Aktuálně jí mluví na půl druhé miliardy lidí na naší planetě.

Jedná se o západogermánský jazyk, který se vyvinul na dnešním území Anglie. Odtud se hlavně v důsledku kolonizace šířil na další místa naší planety. Mateřským jazykem se stala nejenom ve Velké Británii, ale i v Irsku, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu nebo v USA. Nicméně celá řada dalších zemí jí má mezi oficiálními jazyky. Například v Indii, Jihoafrické republice nebo na Maltě. Jako druhým jazykem angličtinou mluví na 510 milionů lidí.

Zajímavostí je, že anglický pravopis odráží stav jazyka, který se vyvinul zhruba kolem roku 1400. Písemný projev se tak bohužel rozchází s anglickou výslovností. I navzdory této skutečnosti a faktu, že anglická gramatika má celou řadu výjimek, patří tento západogermánský jazyk k těm nejjednodušším k naučení se.

Světová nej mezi jazyky

Pokud není angličtina vaším favoritem, můžete to zkusit se španělštinou. Mluví se jí prakticky v celé střední a latinské Americe, když pomineme Brazílii. Jestli ale hledáte jazyk, který je mateřským pro co nejvíce lidí na Zemi, pak musíte od nás na východ. Mandarínská čínština je mateřským jazykem pro 870 milionů lidí.

Jako novodobý Babylon by mohl být vyhlášen stát Papua Nová Guinea. Mluví se tady na 820 aktivními jazyky. Světové jazyky se rozchází i v počtu písmen, kolik obsahuje jejich abeceda. Rozdíly jsou propastné. Například jazyk khmer jich má 74, ale jazyk rotokos si vystačí s pouhými 12 písmeny: A, E, G, I, K, O, P, R, S, T, U, V.

Skvělou příležitostí pro trénink jazyků se dnes stávají i pracoviště. Máte-li v práci zahraniční kolegy, angličtině, němčině nebo francouzštině se asi nevyhnete. Nemusíte se bát, že si neužijete firemní akce, pro nás není problém je připravit v cizím jazyce.

Světový Babylon

Aktuálně se odhaduje, že na světě existuje na 6000 jazyků, ale každý měsíc nějaké z nich vymizí z lingvistické mapy. Extrémisté hlásají, že za 150 let nám tady zůstane pouze angličtina, čínština a španělština. Pravdou zůstává, že mandarínská čínština je mateřským jazykem pro nejvíce lidí na světě. Ovšem k dorozumívání ve světě se nejčastěji používá angličtina. Jazyky jsou potřeba, proto není problém uspořádat firemní teambuilding se zahraničními kolegy v cizím jazyce.