Nebojte se mluvit!

Nebojte se mluvit!

Prezentovat projekt před publikem, obhájit si své názory před oponenty, zaujmout posluchače při přednášce, nic z toho není jednoduché. Projev na veřejnosti je pro spoustu lidí velký stresem a raději se mu vyhýbají. Někdy však není zbytí a člověk zkrátka musí jít s kůží na trh. 

Kouzla rétoriky

Už antické civilizace považovaly rétoriku za umění, které by měl ovládat každý úspěšný člověk a které je potřeba po celý život procvičovat. Dobrý řečník byl považován za velmi schopného, snadno prosazoval svou vůli a byl pro své nadání a schopnosti respektován.

A i když dnes není ve vzdělávání na rétoriku kladen takový důraz, je to podobné. Jen správně zformulovaná myšlenka může zaujmout, jen dobře argumentovaný názor zvítězí, jen dobře přednesený projev si lidé zapamatují.

Někdo má talent dobře mluvit od přírody, většina z nás je však z mluvení před lidmi nervózní. Naštěstí existuje pár tipů, jak se na projev dobře připravit a úspěšně jej zvládnout.

1) Téma

Základem je, aby člověk dobře znal téma, o kterém bude mluvit. Je to produkt, který prezentujete obchodním partnerům? Nový systém work life ballance, který chcete vysvětlit na přednášce? Přelomový objev, jejž byste rádi představili na konferenci?

Přemýšlejte, co všechno by o daném tématu rozhodně mělo zaznít, nezapomeňte zmínit všechny zajímavosti a výhody vašeho produktu nebo řešení. Mít o čem mluvit je dobrý začátkem pro každého řečníka.

2)  Struktura projevu

Jak dlouho budete mluvit? Bude se jednat o jednu ucelenou řeč, komentář k prezentaci nebo několik individuálních výstupů v rámci programu konference?

To jsou důležité body, které mohou pomoct při strukturování projevu. Informace by měly být rovnoměrně rozložené po celý čas řeči tak, aby posluchači neztráceli pozornost. Na úvod by řečník měl publikum uvést do problematiky a kontextu, prostřední část výstupu věnovat samotnému sdělení a na konci vše shrnout a zopakovat nejdůležitější body.

Nechte řeč plynout přirozeně, navazujte témata tam, kde je to logické, zbytečně nepřeskakujte z myšlenky na myšlenku a neodbíhejte od tématu, pokud to není nutné.

3) Znejte své publikum

Řečník musí vědět, komu bude svou řeč přednášet: jsou to lidé, kteří o problematice neví vůbec nic; poučení laikové nebo profesionálové?

Projev by měl tuto skutečnost zohledňovat. Neinformovanému obecenstvu je dobré vysvětlit i základní věci, odborníky tím však neunavovat. Někdy se hodí odlehčit atmosféru vtipem nebo historkou, jindy to může působit nevhodně nebo neuctivě. Řeč se zkrátka pronáší kvůli posluchačům a měla by jim být přizpůsobena.

4) Číst, nebo mluvit z hlavy?

Publikum je vždycky pozornější, když řečník mluví spatra. Pokud se na to cítíte, připravte si seznam záchytných bodů a dle nich strukturujte projev na místě.

Pro někoho však může být přednes před lidmi natolik stresující, že to nedokáže. V tomto případě je dobré mít řeč připravenou a kromě čtení se soustředit i na kontakt s posluchači. Nedívat se jenom do papírů nebo obrazovky, sledovat reakce ostatních, pokusit se na ně zareagovat.

5) Trénovat

Zkušení rétoři si nepotřebují svůj výstup zkoušet dopředu, nicméně člověk, který má s přednesem na veřejnosti málo zkušeností, by se měl dobře připravit. Pokud si projev přednesete dopředu, zjistíte, jestli je správně dlouhý a určitě vychytáte některé mouchy.

6) Pozor na řeč těla

Součástí každého projevu je i neverbální komunikace, která o přednášejícím prozradí víc, než by si možná přál. Nezapomínejte na ni a pokuste se sladit svá slova s pohyby i celkovým vyzařováním.

7) Relaxační, dechová a rozmlouvací cvičení

Existuje spousta rad, jak se před projevem rozmluvit – jazykolamy, dechová cvičení i rozhýbání obličejových svalů určitě není před dlouhým výstupem na škodu. Pokud vás trápí nervozita, zkuste si najít chvíli na některou z meditačních nebo relaxačních technik, které vám přinesou kýžený klid.

Oslňte svým projevem!

Konference, přednáška nebo dobře vytvořená prezentace může výrazně posunout téměř jakékoli podnikání. Ať už bude probíhat naživo nebo virtuálně, nejdůležitější je včasná příprava. Pokud řečník ví, co chce sdělit, a ovládá alespoň základy rétorického umění, obvykle se mu podaří své posluchače zaujmout i přesvědčit.