Patří airsoft na teambuildingovou akci?

Patří airsoft na teambuildingovou akci?

Při naší práci jsme se již setkali s mnoha aktivitami, které v různé míře naplňují hlavní cíl firemní akce a tím je tmelení kolektivu. Jednou z kontroverzních aktivit však pro mnohé stále zůstává airsoft.

Airsoft a teambulding - jde to vůbec k sobě? V případě, že si člověk uvědomuje fakt, že cílem teambuildingového programu je stmelit pracovní kolektiv, nemůže přece považovat běhání po lese a střílení kolegů do sebe navzájem za vhodnou stmelovací aktivitu.

Airsoft jako adrenalin

Ano, airsoft je především dobrá zábava, hra na vojáky, lupiče a bandity. Avšak závisí na způsobu, jakým se airsoft v rámci outdoorového programu využije. My vnímáme airsoft především jako adrenalinovou aktivitu, díky které se naskýtá skvělá možnost poznat kladné i záporné stránky svých kolegů.

Taktika a souhra týmu

Pro výhru nad protivníkem musí tým prokázat schopnosti týmového myšlení, spolupráce, komunikace a v neposlední řadě také odvahy. Všichni zúčastnění během akce, bez ohledu na postavení ve firmě, překonávají vlastní slabosti, strach, stres a objevují své další vlastnosti a schopnosti potřebné pro perfektní týmovou souhru, která je může dovést k vítězství nad protivníkem.

Airsoft jako součást firemní akce

Airsoft je skvělá adrenalinová součást firemní akce, během níž se za pomocí airsoftových specialistů a školených instruktorů může stát i z plachého programátora nebo tiché asistentky pravý akční hrdina a nebojácná amazonka. Airsoftový výcvik či bitva je součástí teambuildingového programu Jako James Bond, popřípadě Zážitkového programu s nejen historickými zbraněmi.