Tajemství proměny života

Tajemství proměny života

Motýl symbolizuje změnu, kreativitu, svobodu a radost. Jeho moudrost je v transformaci – změně tvaru a evoluci duše. Představuje prvek vzduchu. Ten je nespoutaný, nic ho nezastaví a jeho pohyb se vyznačuje ladností. Motýli nesou symboliku okamžiku a různobarevnosti. Ukazují na to, že změna nemusí být traumatická, ale jedná se o radostný pohyb.

Motýlí historie

Existence motýlu sahá až k dinosaurům. Vyskytovali se na Zemi již před 130 miliony lety. Vždy však byli na nejnižším stupni potravního řetězce. Aby přežili, obdařila je příroda důmyslným maskování. Suchý list, další pár očí nebo barvy, které ukazují, že jsou jedovatí. Tím vším motýli disponují a denně klamou své predátory a jejich strategie jim skvělé vycházejí.

Hned po včelách jsou nejpočetnějšími opylovači květin na světě. Pyl přenášejí na svých nožkách, na kterých mají umístěné chuťové receptory. Ti největší z nich létají z květu na květ za pomoci 30 cm dlouhých křídel a nejrychlejší směle mohou závodit s cválajícím koněm.

Botanici znají na 180 000 druhů, kdy u nás bylo popsáno přibližně 3 400 z nich. Motýli patří vedle brouku, blanokřídlých a dvoukřídlých k nejpočetnějšímu hmyzímu druhu. Najdeme je na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Nejvíce druhů se nachází v tropických oblastech.

Vývoj opředen tajemstvím

Motýli procházejí metamorfózou, což je složitý vývojový cyklus, při němž z vajíčka vzniká dospělec. To se však děje přes čtyři vývojová stádia – vajíčko, larva (housenka), kukla a dospělec. Množství nakladených vajec se pohybuje od desítek až po stovky kusů. Samotné vylíhnutí proběhne za několik dní až měsíců po nakladení.

Housenka, která se z vajíčka vylíhne, je veliká jen několik centimetrů. Jakmile je venku, je její jedinou činností shánění potravy. Během tohoto procesu se několikrát svlékne a obleče do nového kabátu. Závěrečným stádiem housenky je kukla. Právě tady probíhá přeměna, která je před očima běžného pozorovatele utajena. Sliny a hedvábná vlákna vytvoří tvrdou kuklu, která představuje nepohyblivé stádium motýla. Za několik dní až měsíců se líhne dospělý jedinec.

Pro líheň potřebuje motýl dostatečnou vlhkost a teplo. Kukla praská ve svých švech podél tykadel, hlavy a na hřbetě. Jakmile se motýl dostane ven, okamžitě se zavěšuje a snaží se roztáhnout svá doposud měkká křídla. To mu zpravidla trvá asi půl hodiny.

Představuje se “svítící” motýl

Velmi jedinečným je motýl známý jako Morpho, který dokáže mnohem více než pouze létat z květu na květ. Na svých křídlech má šupinky, které odrážejí světlo určitých vlnových délek a jiné zase pohlcují. Dokáže také měnit vlastnosti křídel, a tak si vybírat vhodné vlnové délky světla, které pohltí nebo odrazí. A to všechno za pomoci regulace teploty křídel. Tento druh motýla žije ve Střední a Jižní Americe.

Štítky

Hmyzí říše kolem nás

Přes 180 000 druhů motýlů osidluje všechny kontinenty světa s výjimkou Antarktidy. Během života prodělají transformaci známou jako metamorfózu, kdy se z vajíčka přes larvu a kuklu rodí dospělý jedinec. Jsou po včelách největšími opylovači květů a spolu s jinými hmyzími druhy ocení, když jim s kolegy postavíte útulný hmyzí domek.