Virtuální konference vs. Fyzická konference

Virtuální konference vs. Fyzická konference

Pandemie covidu nás naučila „setkávat“ se on-line. Někdy ale člověk potřebuje vnímat atmosféru, vidět něco na vlastní oči, sáhnout si na to.

Co je lepší? Konference ze světa on-line nebo off-line?

Výhody on-line

Říká se, že „čas jsou peníze“. A je to pravda. Není pochyb o tom, že jedním z hlavních důvodů, proč pořádat konference virtuální formou, je fakt, že šetří čas a tedy i peníze.

Nemusíte plánovat složité cestování tam ani zpět. Nezdrží vás dopravní zácpa ani porucha na autě. Vše je jedinečně jednoduché. Pohodlně se posadíte do křesla a spustíte tlačítko „připojit se“. 

V době, která dbá na ochranu životního prostředí, je pořádání konference on-line metodou zároveň projevem ohleduplnosti vůči energiím, financím společnosti, která konferenci pořádá i dopadu cestování na životní prostředí, ve kterém žijeme.

Fakt, který doposud řešilo málo firem, ale teď se stává moderním.

Výhody off-line

Bavíme-li se o výhodách virtuálních konferencí, je potřeba se zmínit i o jejich nevýhodách, respektive o výhodách těch pořádaných fyzicky neboli off-line.

Jak už bylo nastíněno výše, některé věci potřebujeme vidět na vlastní oči a sáhnout si na ně. Byznys není jen o číslech, prezentacích a smlouvám, ale i o důvěře, ochotě kvůli někomu do něčeho jít. A to se bez osobního setkání zkrátka nedá.

Starověký král Šalomoun, mimo jiné proslavený svou moudrostí, bohatstvím a konexemi, napsal: „Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří svého přítele.“ Fyzicky pořádané konference umožňují vnímat emoce, nálady a pocity těch, se kterými jednáte.

Můžete se díky nim dozvědět víc než jen holý fakt. Můžete vidět za byznys. Můžete vycítit drobné nuance, které nakonec rozhodnou o vašem úspěchu nebo neúspěchu.

Ptáme-li se na to, co je výhodou fyzických konferencí, nesmíme zapomenout i na to, co k takovým konferencím odjakživa patřilo.

Nedá se nezmínit bohaté občerstvení, sympatické hostesky, živá hudba nebo drobný prezent. Tohle všechno ve světě on-line nemůžete ochutnat v plné šíři.

Fyzická konference nebo online konference?

Každá z variant má své výhody. Doba se vyvíjí a my s ní. Pokud chcete pořádat konferenci sami, dobře promyslete, o co vám hlavně jde.

A pokud jste na konferenci pozvaní, snažte se na maximum využít výhody formy, jakou se konference koná.