Dopady koronavirové krize na fungování týmu

Dopady koronavirové krize na fungování týmu

Koronavirová krize výrazně dopadla na celou společnost. Pracovní život byl ve většině odvětví utlumen a vedení společností i samotní zaměstnanci se museli přizpůsobovat nečekané situaci. Epidemie a její důsledky – od strachu až po nucenou izolaci – se propsala do psychiky snad každého jedince a mohla mít mimo jiné dopad i na jeho pracovní nasazení a fungování v týmu.

Karanténa

Jednou z věcí, která ovlivnila život snad každého z nás, byla omezená svoboda pohybu. Kromě vládou nařízených opatření, zaváděly bezpečnostní režim i mnohé firmy, které své zaměstnance posílaly domů na home office, porady organizovaly prostřednictvím videohovorů a celkově se snažily omezit setkávání lidí na pracovišti na minimum.

To mohlo představovat problém především pro vyladěné týmy, které byly do té doby zvyklé na tvůrčí kvas uvnitř skupiny. Pro kreativní mysli, které se potřebují inspirovat vzájemným setkáváním a diskuzí, bylo velmi těžké najet zničehonic na systém práce o samotě a neosobní komunikaci.

Strach

Epidemie představovala naprosto novou životní zkušenost, se kterou se každý vyrovnával po svém. Odborníci varovali před nárůstem úzkostí, depresí či pocitů bezmoci, které krize mohla v jednotlivcích probudit.

Psychické problémy sebou samozřejmě nesou zásadní rizika týkající se zdraví i schopnosti standardně fungovat jak v běžném životě, tak na pracovišti. Citlivý přístup a vyhledání pomoci odborníka je v takové situaci samozřejmostí.

Odloučení

Lidé, kteří se stýkali každý den, se náhle neviděli několik týdnů nebo i měsíců. Je logické, že i skupiny, v nichž to předtím klapalo bez problémů, se budou muset po návratu k běžné činnosti znovu sladit.

Jiné hodnoty

Mnoho lidí deklaruje, že jim koronavirová krize umožnila roztřídit si v hlavě priority a podívat se na svůj život z odstupu a novýma očima.

Může to znamenat mnohé: někteří se možná rozhodnout odejít ze svého současného místa a hledat něco, co je bude víc naplňovat, a místo nich přijdou nováčci. Jiní ale mohou do kolektivu přinést nové myšlenky a pomoci svými nápady směřovat firmu a její filozofii novým směrem.

Ať tak či tak, i v tomto případě je vhodné vést tým k tomu, aby se naladil na stejnou vlnu, sdílel stejné hodnoty a táhl za jeden provaz.

Nové výzvy

Vedoucí týmu ve všech odvětvích budou v následujících měsících muset kromě běžné rutiny řešit i mnoho nových otázek. Aby na nové výzvy byla pracovní skupina schopná efektivně reagovat, bude nutné zohlednit zkušenosti, které si každý jedinec v týmu z krize přinesl, a vyhodnotit jak měsíce trvající epidemie fungování kolektivu ovlivnila.

Jednou z variant, jak toho dosáhnout, jsou teambuildingové akce, které mohou kromě opětovného sblížení týmu a ověření kvalit jednotlivců v něm, přinést i vítanou zábavu a úlevu po psychicky náročné době.
Pokud není možné z důvodu protiepidemiologických opatření podobné setkání pořádat, nabízí se možnost virtuálních teambuildingů, které udrží skupinu v kontaktu a zároveň osvěží osamělou práci na dálku.

Tým je základ

Přestože do chodů většiny firem zasáhla koronavirová epidemie především negativně, lze nucené zastavení rutiny využít k inovacím, realizaci nových nápadů a získání svěžího větru do plachet. S kvalitním týmem, který se s krizí dokázal vyrovnat a vzal ji jako příležitost, to půjde jedna radost.