Filantropie je v České republice na vzestupu

Filantropie je v České republice na vzestupu

Podpora chudých, nemocných, pomoc při živelných katastrofách, podpora společenského života, kultury, sportu a vzdělání. Konkrétní skutek, který vede ke zlepšení života jednotlivce nebo komunity, darování ve prospěch druhému, tím vším je filantropie. Můžeme říci, že jde o altruismus, jehož cílem je dobro a zlepšení kvality života. Člověku, jehož cílem jsou tyto hodnoty a který aktivně koná konkrétní skutky ve prospěch druhých, se říká filantrop.

Filantropy najdeme napříč všemi zeměpisnými šířkami i délkami. Pojďme se ale nyní podívat k nám do České republiky. Řada velkých i menších firem už přišla na to, že dobrovolnická činnost naplňuje nejen je, ale také jejich zaměstnance. Vydaly se proto cestou firemního dobrovolnictví, kdy své zaměstnance vysílají v době pracovní doby pomáhat do jiných zařízení nebo organizací, například seniorských domovů.

Oboustranný prospěch

Pro všechny zúčastněné má tento druh dobrovolnictví výhody. Zaměstnanci získávají nové zkušenosti a obohacení v rámci pracovní doby. Obdarovaný subjekt získá pomoc a navíc nová a mladší krev v domově pro seniory pomáhá zlepšit náladu klientům. Podobně je tomu i u dětských domovů, kdy k dětem přichází nová návštěva a ony tak mají možnost si popovídat a sdílet své zkušenosti. Při filantropii tak získávají obě strany nejen dobrý pocit, ale také přidanou hodnotu v navázání nových vztahů.

V České republice najdeme mnoho filantropů z řad jednotlivců i firemních organizací. Existují webové stránky, které v omezené kapacitě sdružují filantropické příležitosti neziskových a příspěvkových organizací. Mezi těmito příležitostmi tady najdeme dětské domovy, diagnostický ústav, kostel, domov pro seniory, pastviny i psí asistenty. Pokud tedy někdo uvažuje, že by nabídl sám sebe, své srdce i ruce nějaké organizaci v ČR, může tyto weby navštívit a vybrat si pomoc, která s ním rezonuje.

Známí i méně známí čeští filantropové

Mezi českými filantropy najdeme známá jména, jako jsou Josef Jan Frič, který vybudoval hvězdárnu v Ondřejově. Dále Josef Hlávka, který založil Hlávkovu nadaci a podporoval Českou akademii věd a umění, Rudolf Jedlička, který dal vzniknout Jedličkovému ústavu pro postižené děti. Nebo také Alois Klar, který založil Klárův ústav slepců a Zdeněk Svěrák.

Avšak jsou mezi nimi i méně známí lidé jako Tomáš Slavatam, který pomáhá znevýhodněným dětem. Zdeňka Wasserbauerová se aktivně zapojuje do náboru dárců kostní dřeně. Milan Dzuriak plní sny nemocným dětem, i když on sám trpí bolestivou nemocí. V neposlední řad zmiňme Jana Školníka a firmu Hobra-Školník, která se věnuje regionu Broumovsku, ve kterém se aktivně zapojuje v řadě projektů.

Nadace Via každý rok oceňuje české filantropy. Loňský ročník byl výjimečný. Do hlasování zapojili také veřejnost v online hlasování. Ta rozhodovala, kdo byl za posledních 20 let ve své filantropické činnosti nejinspirativnější. Byli mezi nimi právě výše zmínění filantropové.

Štítky

Filantropie má vliv na celou společnost

Filantropie jde po boku lidstva už pěknou řádku let. V současnosti má podobu především organizované činnosti, která má sociální a ekonomický dopad. Filantropie přináší oboustranný prospěch jak dárci, tak obdarovanému a v konečném pohledu i celé společnosti. Chcete se i vy stát filantropem a nevíte jak na to? Navštivte s kolegy náš program Firemní filantropie, nebo zkuste postavit Hmyzí domek a pak jej darovat školce. Vyzkoušíte si tak, jaké pocity tato aktivita přináší.