Jeskyně Moravského krasu – krásy opředené tajemstvím

Jeskyně Moravského krasu – krásy opředené tajemstvím

Nejcennější část Moravského krasu byla v roce 1956 vyhlášená chráněnou krajinnou oblastí. Jsou pro ni typické krasové plošiny, hluboké žleby se soutěskami, vývěry vodních toků a množství jeskyní. Mnohé jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami. Vyskytují se tady rovněž vzácní živočichové i rostliny.

Asi nejznámější oblastí Moravského krasu je Macocha a Punkevní jeskyně. Pokud však hledáte trochu tajemna, pak si zkuste udělat výlet do jeskyně Jáchymka, Býčí skála nebo Výpustek. Nachází se v Josefovském údolí ve střední části Moravského krasu.

Výpustek – armádní velitelské pracoviště

Křtinský potok v jeskyni Výpustek vytvořil labyrint temných chodeb a dómů. Návštěvníci tu naleznou expozici, která je přenese do minulosti. S názornými exponáty nahlédnete do její historie. Zjistíte, že ji obývali nejen lidé, ale také lvi a medvědi.

Turisty do této jeskyně láká hlavně armádní velitelské pracoviště, které bylo vyňato z bojové pohotovosti v roce 2001 a je stále funkční. Do části podzemních prostor bylo vestavěno armádní pracoviště včetně autentických předmětů. K vidění tady tak je například chemická laboratoř, spojovací prostředky a mnoho dalšího.

Přestože je o jeskyni Výpustek známo mnoho podložených informací, zůstává opředena i tajemstvím. Na jejím dně se skrývá jezero dlouhé 128 metrů. Za druhé světové války byla cesta k němu zasypána. Mapa jezera se dochovala, avšak popis těchto prostor záhadně zmizel. Pokud se podaří jezero najít, stane se přírodním unikátem. Doslova podzemní moře. Vodní plocha takových rozměrů v jeskyních střední Evropy, zatím nebyla popsána.

Býčí skála – místo rituálních obětin

První zmínka o ní pochází z roku 1663. Když se vydáte proti proudu času, zjistíte, že ji navštěvovali lidé v paleolitu, neolitu, eneolitu, době bronzové, železné, halštatské i laténské. Ale také v době římské, slovanské, středověku a novověku hrála Býčí skála důležitou roli v životě lidí.

Jeskyně tvoří spolu s Rudickým propadáním druhý nejdelší jeskynní systém v ČR o celkové délce více než 15 kilometrů. Je opředená legendami a stále v sobě ukrývá nejedno tajemství. Našly se tady obětiny – lidské, zvířecí, rostlinné i symbolické. Co všechno se tu odehrávalo je ale pouze v lidské představivosti. Legendy se rozcházejí.

Jáchymka - obydlí pro poustevníka

Odkud se vzalo to podivné jméno? Údajně tady kdysi žil poustevník Joachim. Jeskyně leží asi 700 metrů od Býčí skály. Je tak temná, že po pár metrech si neuvidíte ani na svou ruku. S obyčejnou baterkou si tady rozhodně nevystačíte.

Pokud se Jáchymku i přesto vydáte prozkoumat, dávejte velká pozor, kde šlapete. Po levé straně hlavního dómu je totiž svah. Jakmile ho vyšlapete, čeká na vás rovná chodba, která ústí do střední úrovně jeskyně. Do její nejvyšší části, zvaná Síň světla, vás dovedou schody se zábradlím. Vršek jeskyně krásně osvětluje skalní průrva. Pokud budete potichu, uslyšíte i netopýry.

Proč se vydat do Moravského krasu

Moravský kras je nejvýznamnější krasovou oblastí ČR. Nachází se zde na 1000 jeskyní. Ty jsou jedinečným archeologickým nalezištěm. Díky zdejším podmínkám je Moravský kras vhodný na firemní akce a teambuilding. Absolvujte program Tajemství Moravského krasu nebo Treasure Hunt a užijte si s kolegy toto místo plné skal a divoké přírody.