Prozkoumejte život z pohledu hmyzu

Prozkoumejte život z pohledu hmyzu

Ze života hmyzu není jenom známé drama bratří Karla a Josefa Čapků, které spatřilo poprvé světlo dne v roce 1922. Jedná se o alegorické drama, kdy hlavními postavami jsou sice vybraní zástupci hmyzí říše, ale děj kritizuje lidské nešvary a chování - lidské sobecké zájmy.

Jaký je ale skutečný pohled na svět očima hmyzu? Vždyť o očích se někdy básnicky říká, že jsou zrcadlem naší duše. Pokud toto rčení má platit o lidském jedinci, pak by o libovolném hmyzu mělo platit tisícinásobně. Neboť hmyz má oči složené z tisíce malých oček, neboli čoček.

Zajímavosti ze světa hmyzího oka

Zatímco lidské oko je tzv. jednoduché, zástupci hmyzu mají složené oči z několika tisíce čoček, což má pro ně celou řadu výhod. Čočky ve složeném oku se odborně nazývají ommatidie. Tento typ oka hmyzu umožňuje výtečnou navigaci podle polarizovaného světla, které na planetu proniká skrze mraky. Znamená to, že hmyz se dokáže lépe zorientovat i při zatažené obloze. Vícero čoček ve složeném oku zachytí lépe i pohyb. Moucha tak vidí, že se strhuje k boji i za jejími zády.

Ale tak jako každá mince má dvě strany, i složené oko přináší hmyzu řadu nevýhod. Hmyz například nedokáže rozpoznat a vnímat červenou barvu. Nedokážou ani zaostřit. Je logické, že tisíce čoček musí ve výsledku složit jiný obraz na náš svět. Charakter tohoto vidění je mozaikovitý a neostrý. Proto hmyz nedokáže vidět detaily.

Hmyz nejsou jenom škůdci

Hodně lidí se otřepe hrůzou při pohledu na hmyzí tvory, štítí se jich a háže je všechny do jednoho pytle škůdců. Jenže každý druh v hmyzí říši má svůj účel a význam v přírodě. Obecně platí, že převážná většina druhů jsou pro nás v neutrálním světle, tj. ani nám neškodí, ale ani nepřináší žádný užitek pro člověka. Nicméně, užitečných zástupců hmyzu je velké množství. Dokonce více než odporných škůdců.

Každý školák základní školy ví, že mezi užitečný hmyz řadíme hlavně tzv. opylovače. Sem patří i nejznámější užitečný hmyz včela medonosná. Co už si ale mnohdy neuvědomuje je fakt, že bez opylovačů by neexistoval život na naší planetě. Bez včel a jí podobných opylovačů se spousta rostlin nedokáže sama rozmnožit. Pouze vítr a samosprašnost rostlinám nestačí.

Přilákejte hmyz k sobě na zahrádku

Další užitečnou vlastností některých druhů hmyzu je i likvidace škůdců, tedy svých protějšků z hmyzí říše. Typickým známým škůdcem na našich zahrádkách a polích jsou mšice. Ale například rod slunéčkovitých požírá mšice, proto je beruška pro nás tolik užitečným hmyzem. Nevyhánějte ji ze svých zahrad. Spíše naopak, vaší snahou by mělo být lákání užitečných druhů hmyzu k vám - například už zmiňovaná slunéčka sedmitečná s včelou medonosnou, ale i čmeláky, škvory a zlatoočky.

Jednou z možností, jak je všechny k vám na zahradu nalákat, je postavit jim hmyzí dům. Právě ruční stavba těchto hmyzích hotelů je náplní zábavného programu na firemní akci. S kolegy se dozvíte vše potřebné, dostanete materiál k realizaci a už budujete. Výsledné domky se daří umísťovat například do mateřských školek. Spojíte tak zábavné s užitečným.

Hmyzí říše je pestrá jako jejich oči

Oko každého zástupce hmyzí říše je složené, což mu umožňuje odlišný pohled na svět od toho nám známého lidského jednoduchého typu oka. Říše hmyzu není jenom o boji a otravování dobytka i nás lidí. Na světě existuje více užitečných druhů hmyzu než škůdců. Právě užitečný hmyz, například opylovače, bychom měli lákat na naše zahrádky. Udělat to můžeme například stavbou hmyzího hotelu, kterou se zabývá i jeden z řemeslných teambuildingových programů Z-AGENCY.