Tajemné legendy a místa Moravského krasu

Tajemné legendy a místa Moravského krasu

“Tam, kde zem duní kopyty stád, znám plno vůní, co dejchám, je tak rád,” zpívá se ve známé písničce Josefa Zímy Zelené pláně. My vás dnes také zveme na procházku do míst, kde sice nečpí pot koní ani žádný kouř necloní obzor. Nicméně zelené pláně tady jsou, zem duní a dolinou se vine stezka až k samotnému ústí podzemní říčky Punkvy.

Největší kras v České republice

Propast Macocha, Rudické propadání, Amatérská jeskyně, podzemní říčka Punkva. To je jen krátký výčet lákadel, které přivádí turisty do nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Moravský kras ležící severně od Brna je největším krasovým územím v naší republice. Naleznete zde pás devonských vápenců, který zaujímá plochu cca 92 km2.

Za největší atrakci Moravského krasu je považována propast Macocha, která je hluboká skoro 140 metrů. Zajímavostí je, že patří mezi ten typ propastí, kde je i dno ozářeno slunečními paprsky. Označení pro tento typ propastí nese název light hole. Svého druhu je tak největší ve střední Evropě. Většina lidí ale spíše zná pověst, která dala za vznik i názvu celé propasti. Zlá macecha se chtěla zbavit svého vyvdaného nevlastního syna. Ale vše se nakonec obrátilo proti ní a sama byla místními vesničany svržena ze skály.

O Macoše bychom mohli vyprávět i další zajímavá fakta a tajemné legendy. Pravdou třeba je, že v roce 1723 jako první sestoupil na její dno Lazar Schopper, mnich z minoritského kláštera. Jeho pokus by tak mohl být směle označen za první speleologický průzkum. Od té doby se na dno a po samotných stěnách 174 metrů dlouhé propasti pohybovala celá řada badatelů. Objevila tak i další vstupy a jeskyně ve skalních útrobách propasti.

Plavba na podzemní říčce

Pokud zavítáte do Moravského krasu, asi se nespokojíte s návštěvou Macochy a navštívíte některé z jeskynních komplexů. Možností je celá řada - Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Výpustek nebo také Punkevní jeskyně.

Poslední jmenované jsou pojmenované podle podzemní říčky Punkvy, která jimi napříč protéká. V minulosti bylo její koryto uměle vyzdviženo a nyní využíváno jako turistické atrakce - plavba na motorovém člunu. Expozice jeskyněmi obsahuje dvě části. V první z nich projedete podzemními dómy s krápníkovou výzdobou nad hlavami. Plavba vyvěrá na dně Macochy. V druhé části máte možnost si pěšky prohlédnout Masarykův dóm. O něm se říká, že patří mezi nekrásnější podzemní prostory v celém krasu. Na člunech se pak vrátíte zpět do přístaviště.

Navštívit území Moravského krasu můžete i netradičně. Spolu s kolegy z práce zde máte možnost prožít nezapomenutelný den, nebo i celý víkend, při firemním teambuildingu s názvem Tajemství Moravského krasu. Jeho součástí bude samozřejmě i zmiňovaná plavba na člunech po říčce Punkvě. Strávíte tak den v přírodě, než abyste klasicky vyrazili na bowling nebo motokáry ve vašem městě.

Po stopách Nagela

Plazit se temnými prostory, svítit si čelovkou a prozkoumávat skalní dómy jsou jistě nezapomenutelné zážitky. Právě na takové jde narazit v Moravském krasu. Někdo se rád projde k propasti Macocha, jiný naopak vyzkouší plavbu na říčce Punkvě. Z-AGENCY pro vás dokáže skloubit všechny tyto atrakce v jednu firemní akci, kde si s kolegy odpočinete od čtyř zdí vaší kanceláře.