Za poklady nejen v básnických sbírkách

Za poklady nejen v básnických sbírkách

Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu:
cincin! poslyš, jak to cinká!
Počkej jenom ještě trochu,
hned se vrátí zas maminka.
Hrej si pěkně, hrej, děťátko,
počkej ještě jen drobátko.

Poetistům není potřeba prozrazovat, o jakého autora a ukázku z básnické sbírky se jedná. Pro ostatní přidáváme krátký výtah obsahu:

Žena s dítětem, která běží do kostela na Velký pátek, objevuje vstup do skály. Ten se objevuje jen jednou v roce právě na tento svátek. Vevnitř se nachází velké bohatství. Žena položí dítě na zem a bere zlaťáky, co jich jen udrží. Pak s nimi spěchá domů. Tam se mince proměňují v kameny. V tu chvíli si matka uvědomuje, že nemá své dítě. Když doběhne ke skále, vchod je už zavřený. Dítě zůstalo vevnitř.

Balada končící šťastným koncem

Nebudeme už napínat. Uvedená ukázka je Poklad ze sbírky balad Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o sbírku 13 balad, kde se autor nechal inspirovat lidovou slovesností a chtěl tak poukázat na hodnotu mezilidských vztahů. Proto v jednotlivých básních (Erben nepoužíval slovo balada) hrají hlavní roli ženy, povětšinou pak matky.

Pro Erbena je nejzákladnějším lidským vztahem pouto mezi matkou a dítětem. Však toto pouto je vyobrazeno i v baladě Poklad. Rozebírá problém viny a trestu. V Pokladu je matka za svou hamižnost potrestána odnětím dítěte na celý rok. Trpí tak nejistotou, zda se s ním ještě někdy shledá.

Ačkoliv balady obvykle nekončí zrovna šťastným koncem. Poklad je jedinou výjimkou mezi 13 baladami v Kytici. Nešťastná matka za rok na Velký pátek nalézá své dítě šťastné a zdravé ve znovu otevřené jeskyni.

Ze života Erbena

Kytice je známé literární dílo, které je vyučováno na školách. O samotném životě jeho autora Erbena už se tolik nemluví. Narodil se v listopadu 1811 jako jedno dítě ze dvojčat. Bohužel jeho dvojče Jan umírá už za pouhý měsíc. Rodiče si přáli, aby se stal učitelem, ale Karel inklinoval spíše k právům. Proto studoval gymnázium, ale na jeho studium si musel přivydělávat jako učitel klavíru.

Kytice není jediným dílem, který Erben napsal, ale je jedinou sbírkou, kterou vydal. Však Erben je spíše znám jako sběratel lidové poezie, než jako autor dalších děl. Tady zmiňme například Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních nebo Písně národní v Čechách (obsahuje na 500 písní).

Erben své poklady nacházel ve starých lidových pohádkách, pranostikách a básničkách. Dokonce jeden Poklad sám napsal. Nemusíte být hned spisovatelé ani sběratelé lidové slovesnosti, abyste si mohli zahrát na hledače pokladů. Vydejte se s kolegy na napínavý Treasure Hunt a nebo se pokuste najít poklad Janohradu v Lednicko-valtickém areálu.

Štítky

Od básniček k tabletu

Karel Jaromír Erben byl náš právník, archivář, spisovatel, překladatel, ale zejména básník a sběratel českých lidových písní a pohádek. Každý žák základní školy se učil o jeho sbírce 13 balad Kytice. Jen jedna z nich končí šťastným koncem a tím je Poklad. I vy můžete pátrat po svém pokladu, ale ne s dítětem na ruce jako matka v baladě, ale týmově s geolokační městskou hrou na tabletu.